Jobban, hatékonyabban

Jobban, hatékonyabban
Nagyvárad Helyi Tanácsa tegnap elfogadta a városfejlesztési és területrendezési reformcsomagot.

A nagyváradi Polgármesteri Hivatal főépítészi hivatalának a megreformálása volt az egyik javaslata a polgármesternek. Többek között létrehozzák az információs jellegű urbanizációs bizonylatokat kibocsátó fülkét, ahol az eredeti elképzelések szerint ezeket az iratokat egy nap alatt adták volna ki. Vági László tanácsos értékelte a refom szándékát, de építészként lehetetlennek tartotta azt, hogy egy nap elégséges lenne erre. Ezen aztán elvitatkoztak a tanácsosok. Mihai Groza polgármester szerint az urbanizációs bizonylatnak csak információs jellege van, és ha minden iratot benyújt a kérvényező, akkor lehetséges egy nap alatt kiadni a kért iratot. Raluca Covacescu kinevezett városi főépítész is szót kapott, aki bár burkolt formában, de nem tartotta kivihetőnek a polgármester javaslatát.

Megegyeztek

Abban mindannyian megegyeztek, hogy a beruházásokhoz szükséges urbanizációs bizonylat több utánajárást igényel. Végül 5 munkanapban egyeztek meg, ezalatt összeül a városfejlesztési bizottság is, amelynek jóvá kell hagynia e bizonylatokat. A Municípiumi Városfejlesztési és Területrendezési Bizottság tagjainak a havi járandóságát a városi főépítész jövedemének a 10 százalékában állapították meg. A többi javaslatot elfogadták a tanácsosok azt követően, hogy Mihai Groza kijelentette: Az a célja, hogy jobban és hatékonyabban dolgozzanak a főépítész hivatalában.