Jobb teljesítmény, több pénz

Jobb teljesítmény, több pénz
A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta azokat a határozatokat, melyek értelmében az önkormányzat a teljesítményük alapján fizeti a városnak alárendelt négy vállalat vezetőit.

A jövő évtől a városnak alárendelt vállalatokban, vagyis a Nagyváradi Vízműveknél, a Helyi Közszállítási Vállalatnál (OTL), a Közterületfenntartónál (ADP) és a Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökségnél (ADLO) a vezetők csak akkor kapják meg a teljes fizetésüket, ha teljesítik az általuk vállalat teljesítmény-mutatókat. Az elfogadott tanácsi határozatok értelmében a vállalatok igazgatótanácsai félévente elemzik majd a vezetők munkáját, akiknek a fizetését a teljesítményükhöz igazítják majd. Ilie Bolojan polgármester ennek a módszernek az alkalmazását pszichológiai érvekkel indokolja. Mint mondja, a szaktanulmányok azt mutatták meg, hogy sokkal értékesebb egy olyan dolog, amit már a kézében tart az ember, de azt kockáztatja, hogy elveszíti, mint olyasvalami, amit csak megígértek neki. Ez a váradi vállalatvezetők esetében úgy kerül alkalmazásra, hogy bár megítélték nekik a negyven, az ADLO igazgatójának az esetében pedig a száz százalékos fizetésemelést, de ezt a megemelt összeget el is veszíthetik, ha nem ha teljesítik a vállalásaikat.

Konkrétumok

Mind a négy vállalat számára azonos célkitűzés az, hogy teljesítik összes anyagi természetű kötelezettségeiket a törvényes határidőkön belül, azaz semmiféle tartozást nem halmoznak fel. Az ADLO igazgatója négyezer lejes fix fizetést kap, de ennek a dupláját is megkeresheti, ha a következő évben sikerül 650 ezer lej befektetést eszközölnie saját költségvetésből. Ennek a beruházási összegnek a jövő évet követő két évben évente ötvenezer lejjel kell nőnie; a három váradi ipari park telítettsége 2020-ig el kell érje a 90 százalékot, és az ugyanabban az évben a városba vonzott befektetők száma el kell érje a százat. Az ADLO-nak támogatnia kell a váradi szakiskolát és a nemzetközi iskolát, 2019-ig legalább 2000 négyzetméternyi területű ipari csarnokokat kell építsen saját maga, vagy más cégekkel együttműködésben, 2019-ig meg kell szerezze mindhárom ipari park számára az elektromos energia szolgáltatási licencet, és különböző infrastrukturális és közmű-munkálatokat kell megvalósítson a 2. és a 3. számú ipari parkokban.

Vízművek

A Vízművek igazgatója Ovodiu Gavra jövő év nyarától elveszítheti 8000 lejes alapfizetésének a további negyven százalékát, ha a vállalatnak nem sikerül saját forrásokból 3.500 ezer lej értékű beruházásokat eszközölnie, mely összegnek az azt következő években 500 ezer lejjel emelkednie is kell. Az elkövetkező két évben összesen húsz embert kell elbocsátani a vállalat kisegítő személyzete közül, a csatornahálózat lefedettségét a városban 2020-ig 82 százalékra kell emelni, a veszteség pedig 2019 végéig le kell csökkenjen 17 köbméter/nap értékre egy kilométernyi hálózatban. A vállalat saját eljárást kell kidolgozzon a hálózatból történő lopások visszaszorítására, és ezt még ezév végéig gyakorlatba is kell ültetnie. A Vízművek jövő évtől kezdve ösztöndíjakat kell nyújtson diákok gyakorlati képzésére és 2020 végéig öt kilométernyi hálózatot kell megújítania.

Célkitűzések

A Helyi Közszállítási Vállalat (OTL) igazgatója, Viorel Pop 7200 lej fix fizetéshez kap még negyven százalékot, de ezt a pluszpénzt el is veszítheti, ha az üzemeltető hibájából törölt villamos-, és buszjáratok száma meghaladja az összes járat öt százalékát, vagy ha a lakosok által benyújtott jogos panaszok száma jövőre meghaladja a százkilencvenet (ez a szám a következő években tízzel-tízzel csökken), vagy ha a járatkimaradások és az utasok panaszai által érintett utasok száma jövőre meghaladja a 2900 személyt (ez a szám is a évente százzal csökken 2019-ben és 2020-ben). Az OTL vállalta azt is, hogy a jövő évtől kezdve minden évben tíz villamosvezetőt képez ki, illetve évente öt, 2020-ban pedig már tíz ösztöndíjat ad a vállaltnál gyakorlatot teljesítő diákok számára, ugyanakkor célul tűzte ki azt is, hogy jövőre bevezeti a bérlet lejártáról értesítő sms szolgáltatását, 2019-ben pedig már működnie kell az online banki szolgáltatáson és a bankautomatákon keresztül történő jegy- és bérletvásárlási rendszernek. A Közterületfenntartó igazgatójának az alapbére 7500 lej, ehhez jön a negyven százalékos bónusz, amennyiben a vezetőség teljesíti a következőket: a vállalat által termelt profit jövőre eléri a 21 százalékot, mely arány minden évben egy százalékkal emelkedik, miközben a helyi költségvetésből kapott támogatás 2019-től teljesen megszűnik. A Közterületfenntartó targetjei között szerepel az is, hogy saját költségvetésből több mint egymillió lej értékben végez beruházást minden évben, és a beruházások 94 százalékát megvalósítja 2020-ig, továbbá javít a polgároknak nyújtott szolgáltatásainak a minőségén, amit úgy mérnek, hogy 2020-ig 108-ban maximálják a vállalatot érő jogos panaszok számát.

Pap István