Jó hírek a püspökieknek, előrelépés a műemlékvédelemben

Jó hírek a püspökieknek, előrelépés a műemlékvédelemben
Nagyvárad – Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a Bihar megyei RMDSZ székhelyén. A fő napirendi pontok közt biharpüspöki problémáknak és váradi műemlékvédelemmel kapcsolatos ügyeknek a megoldása szerepelt.

Pásztor Sándor nagyváradi önkormányzati képviselő két, Biharpüspökivel kapcsolatos problémát érintett. Örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a szerdai kormányülésen határozat született arról, hogy a püspöki állomás környéki 8200 négyzetméternyi terület az állam, vagyis a bel- és közigazgatásügyi minisztérium kezeléséből köztulajdonba kerüljön. Mindez azért lényeges, mert a helyi tanács még 2006-ban döntött arról, hogy szociális jellegű infrastrukturális beruházásokat eszközöl a szóban forgó övezetben, azonban a munkálatok elkezdéséhez kormánybeleegyezésre volt szükség. A terület 1500 négyzetméterén lerobbant állapotban levő pavilonok találhatók, melyek sorsáról egy szakértői vizsgálatot követően döntenek. Mindehhez Biró Rozália alpolgármester azt tette hozzá, hogy a kormányhatározat megszületésében fontos szerepe volt Cseke Attila kormányfőtitkár- helyettesnek. Az elöljáró azt is elárulta, hogy a helyi önkormányzat kezelésébe került területen valószínűleg egy szociális  központot fognak létrehozni, ahhoz hasonlót, amely is Nagyszalontán működik, a helyi adminisztráció és a megyei tanács finanszírozásában. A hozzászólást követően Pásztor Sándor arról is beszámolt, hogy az érintettekkel folytatott tárgyalások nyomán nagy a valószínűsége annak, hogy maximum két hónapon belül multifunkcionális központot avassanak Biharpüspökiben, a Ciucas utcában levő művelődési házban. Ide költözik majd a Megyei Könyvtár helyi kirendeltsége, melynek helyén egy rendőrörs nyitja meg kapuit.

Műemlékvédelem

A sajtótájékoztatón szintén jelen levő Vági László helyi tanácsos kifejtette: a Bihar megyei Építészkamara a nagyváradi műemléképületek értékvesztésének megelőzése érdekében, kulturális projektekből, illetve az országos szinten beszedett építészeti bélyegilletékből származó pénzalapok felhasználásával, az RMDSZ frakció és Biró Rozália alpolgármester kezdeményezésére azt szeretné elérni ebben az évben, hogy ki legyen választva rehabilitás céljából egy központi fekvésű műemléképület, mely precedensként szolgálna a többi ingatlan felújítása szempontjából is. A megfelelő épület kijelölésében a főépítész intézménye mellett a közvéleménynek is döntő szerep jutna, a finanszírozásba pedig a magántőke is beszállhatna. Vági László a nagyváradi parkolási problémákra is kitért, annak a véleményének adva hangot, hogy az Eminescu szobor mögötti multifunkcionális parkolóház helyett inkább a Szent László téren kéne földalatti parkolót létrehozni, természetesen csak azt követően, hogy hatástanulmány készült erről.

 

Ciucur L. Antonius