Jó gazdája lenne a községnek

Jó gazdája lenne a községnek
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete egy sorozatot indított útjára, amelynek keretében kötetlen formában bemutatkoznak a polgármesterjelöltek. Szerdán a mezőbaji Jakab Gyula következett.


Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke úgy mutatta be a mezőbaji polgármesterjelölt (Ilye/Ciumegiu község) Jakab Gyulát, mint akit nagyon régóta ismer, hiszen amikor ifjú politikusként funkcióba került a kétezres évek elején, az elsők közt volt, aki meghívta őt a településére. A faluját szívvel-lélekkel szerető embernek ismerte meg, „ha a lokálpatriótáknak egyszer szobrot emelnek, ő kellene modellt álljon”. Neki is köszönhető, hogy a korábban zsákutcaként nyilvántartott, sáros, köves bekötőút annak idején rendbe lett téve- az más lapra tartozik, hogy a jelenlegi ilyei polgármester nem törődik a karbantartásával-, valamint ő harcolta ki azt is, hogy az akkoriban RMDSZ-es vezetésű megyei tanácsi finanszírozással Erdőgyarak össze legyen kötve Ilyével. (Ugyanis bár légvonalban pár kilométerre van egymástól a két település, korábban évtizedeken keresztül Árpád és Nagyszalonta felé hatalmas kitérőt kellett tegyen, ha valaki műúton akart eljutni egyik helyről a másikra).
Jakab Gyula amúgy a községi RMDSZ elnöke, és egyaránt jól ismeri Mezőbajt és Erdőgyarakot is, hiszen Bajon született, a felesége pedig gyaraki származású. Az elmúlt rendszerben Váradon dolgozott, de a ’90-es években visszament szülőfalujába, hogy a parlagon maradt földek „összegyűjtésével” ezek megművelésébe fogjon, s napjainkban több száz hektáron gazdálkodjon. Családjának tehát biztonságot teremtett, s úgy tűnik, ez a hagyomány továbböröklődik agrárvégzettségű fia révén. Emellett a református egyházközség főgondnokaként nagy szerepe volt abban, hogy fel lett újítva a templom, elkobzott egyházi ingatlanokat sikerült visszaszerezni, és renoválták az egyházi tulajdonban levő kultúrházat. Jó kapcsolatot ápol a román és a roma közösséggel is, tudja, milyen nehéz megkeresni a pénzt, ezért ott fektet be, ahol tudja, hogy megtérül. Azt, hogy jó gazdája lenne a településének jelzi, hogy a mostani román polgármester is őt tartja fő riválisának.

Kosárfonás

Jakab Gyula kifejtette: összefogná az egyaránt apadó magyar és román közösséget egy biztonságos jövőkép megteremtésével. Például új munkahelyeket létesítene azáltal, hogy a több mint tíz éve megnyitott, de azóta kihasználatlan kilenc hektáros ipari park épületébe befektetőket vonzana, és esetleg új ingatlanokkal bővítené a létesítményt, hiszen lenne rá hely. Annak érdekében, hogy serkentse a gyermekvállalási hajlandóságot, illetve segítsen a szülőknek, After school-programot indítana az iskolában. Az idősek problémáira is odafigyelne, ezért a volt egyházi iskola épületét restaurálná és 25 férőhelyes öregotthont alakítana ki benne.
Mezőbaj a szocializmusban híres volt a kosárfonásáról- még Csehszlovákiába és Lengyelországba is exportáltak-, ezért újraélesztené ezt a szép hagyományt, még élnek a régi „szakik”, akik átadhatnák a tapasztalataikat. Úgy fogalmazott: abban reménykedik, hogy újra sarjadni fog a fűz, hiszen a lápos, mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlan terület még megvan.
Arról is beszélt ugyanakkor a polgármesterjelölt: a szalmafonás fellendítésén is gondolkodik, talán el is vállalná a fiatalok betanítását egy szalontai tanárnő, aki ezzel foglalkozik. Pályázatokat írna, és európai uniós finanszírozással kiépítené a víz- és szennyvízhálózatot, előbb lekövezné, majd leaszfaltozná az utcákat, és Mezőbajt is csatlakoztatná az E60-as nemzetközi úthoz. Arra is felhívta a figyelmet: korábban az RMDSZ kieszközölte, hogy egy HU-RO-s program keretében felújítsák az ilyei Miskolczy-kúriát, azonban ez nem az eredeti célnak megfelelően lett kihasználva, ugyanis végül nem működik benne agrármarketing centrum, és ezen is változtatni kellene.

Ciucur Losonczi Antonius