Jó az adófegyelem Váradon

A nagyváradi önkormányzat vezetői elégedettek az eddigi helyi adó- és illetékbefizetési eredményekkel.

A nagyváradi önkormányzathoz szeptember 30-ig beérkezett adók és illetékek vonatkozásában összegzett szerdán sajtótájékoztató keretében Ovidiu Muresan, Nagyvárad alpolgármestere valamint az önkormányzat gazdasági igazgatóságának vezetői. Ovidiu Muresan a tájékoztatón kijelentette: „elégedettek vagyunk az eddigi eredményekkel, ugyanis a város lakói, valamint az itt tevékenykedő cégek zöme befizette helyi adóit és illetékeit.” Az eddigi alapján megállapítható, hogy a város által a 2012-es évre kiszámított helyi adók és illetékek 81 százaléka már befolyt a város kasszájába. Muresan emlékeztetett arra, hogy a váradiak számára két befizetési határidő állt rendelkezésre: március 31., illetve szeptember 30., hozzátéve, hogy azok, akik a korábbi időpontig minden helyi adójukat befizették, nyolc százalékos adókedvezményben részesültek. Muresan kiemelte, hogy az ingatlan és telekadó, valamint a hotelilleték és a különböző előadások után befizetendő illetékek befizetési aránya jónak mondható, a bírságokból származó bevételek és a közlekedési eszközök után fizetendő illetékek összege viszont elmarad a várakozásoktól. Muresan hozzátette, hogy a jogi személyek által kifizetett ingatlanadó-befizetés mértéke csökkent, ami betudható az ingatlanok alulértékelésének is, ezért a város a jövőben jobban oda fog figyelni az ingatlanok értékbecslésére.

Adatok

Eduard Florea a nagyváradi önkormányzat gazdasági osztályának vezetője elmondta, hogy Nagyváradon mintegy 130 ezer magánszemély és 11.300 jogi személy kell helyi adót fizessen. Közülük a szeptember 30-iki határidőig 109.300 magánszemély és 9000 jogi személy fizette ki helyi adóit. Ezek közül már a március 31-iki határidőig kifizette helyi adóit 55.500 magánszemély és 2870 jogi személy. A mostani adatok lényegében megegyeznek az egy évvel korábbi adatokkal, akkor ugyanis szeptember 30-ig 65.295.957 lejt sikerült begyűjteni a helyiektől. Az önkormányzat számításai szerint még mintegy 46.500.000 lejt kell behajtani, és a következő időszakban elkezdődnek a végrehajtások. Az idén 83 magánszemély és 90 cég jelentett be fizetésképtelenséget, illetve csődöt, a tavaly 403 magánszemély és 3300 cég került fizetésképtelen, illetve csődhelyzetbe. 2012. szeptember 30-án még 36 ezer magánszemélynek volt hatvan lejnél nagyobb tartozása, ugyanakkor 380 cégnek van száz lejnél nagyobb tartozása. A cégektől a város még mintegy 19 millió lejt kell behajtson. Tanase Miculescu a gazdasági osztály helyettes vezetője kifejtette, hogy ezév első kilenc hónapjában öt árverést rendeztek, melyből összesen 840 ezer lej bevételre tett szert a város, és a közeljövőben folytatni fogják az adóbehajtási kényszerintézkedéseket. Ebben a vonatkozásban együttműködésre szólította fel az érintetteket, arra kérve őket, hogy nyújtsanak be kérvényt az adóhátralék átütemezésére, illetve működjenek együtt az adóhatóságokkal és vallják be összes adóköteles anyagi javaikat.

Pap István

Címkék: