Jézussal találkozni cél és kiindulópont

Jézussal találkozni cél és kiindulópont
Nagyvárad- Csütörtök délben Gyertyaszentelő Boldogasszony-napi ünnepélyes szentmisét tartottak a nagyváradi Székesegyházban, melyet Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök celebrált. A szerzetesi hivatásokért imádkoztak és bemutatkoztak az egyházmegye területén élő közösségek.

 

 

Az ünnepség szentségimádással kezdődött délelőtt 10 órakor a Bazilikában, majd a Püspöki Palota előtt folytatódott a gyertyaszentelés szertartásával. A meggyújtott és megszentelt gyertyák azt jelképezték, hogy a papi és szerzetesi hivatások Isten fényénél teljesednek ki. A jelenlevők Isten segítségét és áldását kérték, hogy ez a fény soha se aludjon ki, és mások is eljussanak a papi és szerzetesi hivatás kegyelmének felismeréséhez, majd a tömeg körmenetben a Székesegyházba vonult.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: február 2-án a katolikusok örömmel ünneplik Urunk bemutatásának szép napját és ugyanakkor a megszentelt élet különleges hivatására gondolnak, azokra a római és görög katolikus szerzetesekre és szerzetesnőkre, akik a váradi egyházmegyék területén tevékenykednek. Megjegyezte: megállapítható, hogy érvényesül az egyházmegye univerzalitása, hiszen sokféle helyről érkeztek és sokfajta nyelven szolgálnak- magyarul, románul, szlovákul és németül-, de ugyanazt az Urat szolgálják, neki szentelték életüket, az ő áldását és segítségét kérik.

A főpásztor A kis herceg című regényből idézett, abból a fejezetből, ahol a következő jó tanács hangzik el: “Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt”. Ezzel azt emelte ki, hogy a nagy teljesítmények nem csupán a munkának vagy képességeknek az eredményei, hanem annak a vágynak is, mely arra készteti az embereket, hogy tovább szárnyaljanak életük céljának elérése érdekében.

 

Rendkivüli találkozás

 

A megyés püspök arra is kitért, hogy az evangéliumi részben két olyan ember szerepel, akiknek az életét ez a belső vágy határozta meg. Az agg Simeon és Anna profétanő kereséseik és várakozásaik kulcspontjához érkeztek, hiszen megtalálták az Üdvözítőt. A célbaérés azonban feltételezi azokat az előzményeket, melyek az emberi életet alkalmassá teszik Isten tervének megvalósítására. Simeon korábban olyan igéretet kapott, hogy nem fog meghalni addig, míg nem látja Isten felkentjét, Anna pedig hűséges szolgálatának köszönhetően lett részese a nagy találkozásnak. Urunk bemutatásának ünnepe rendkivüli találkozás Isten és ember közt, amikor nyitottá és befogadóvá válunk Isten közeledése iránt, fogalmazott a főpásztor, majd hozzátette: az ilyen találkozás nem rövid ideig tartó benyomás, hanem az egész életet meghatározó élmény, kimeríthetetlen boldogság forrása. A Krisztussal való találkozás tehát egy időben cél és kiindulópont, vonz és további szárnyalásra késztett. Ugyanakkor Simeon és Anna azoknak a képviselői, akik a belső vágynak engedve megvalósítják az Istenre való figyelést, hogy előkészítsék mindazt, ami az Úrra való hagyatkozást jelenti. Példájuk arra kell sarkalljon bennünket, hogy mi is Istent kereső és befogadó emberek legyünk. Ez különösen érvényes mindazokra, akik a megszentelt életformát választották: gondolataikat Simeon és Anna gondolatai kell átjárják, szavaikon keresztül az ők üzenete kell eljusson, tetteikben és cselekedeteikben pedig az a szerénység és alázat kell megnyilvánuljon, mely a jóságos Krisztust is jellemezte.

 

MEGÚJÍTOTTÁK FOGADALMAIKAT

 

A homília után az egyetemes könyörgés következett, melynek keretében a különböző katolikus közösségek képviselői mutatkoztak be, majd a szerzetesek és szerzetesnők ünnepélyesen megújították igéreteiket, vagyis ismét Istennek ajánlották életüket és szolgálatukat.

 

Ciucur Losonczi Antonius