Jézus Szíve búcsú

Jézus Szíve búcsú

Szatmár megye — Június
21–én, a Székesegyház
előtti téren tartják a Szatmári
Római Katolikus Egyházmegye Jézus
Szíve búcsúját. Idén dr.
Erdő Péter bíboros érsek
pontifikálja a magyar nyelvű szentmisét,
míg dr. Böcskei László
püspök a német nyelvű
szentmisét a Kálvária templomban
celebrálja.

Idén június 21–én tartják
a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
Jézus Szíve búcsúját.
Jézus Szent Szívének
ünnepén Isten emberszeretetét
ünnepeljük, ami abban érte el
csúcspontját, hogy egyszülött
fiát adta nekünk, aki a végtelen
szeretet eszközévé tett „emberi
szívvel” szerette a világot. Már
a középkorban kimutatható bizonyos
körökben a kifejezett Jézus
Szíve–tisztelet, különösen a
„német misztikusoknál”
(1250–1350). Elmélkedésük anyaga
az Énekek éneke: az Egyház, mint
Krisztus jegyese. A jezsuiták és a
karthauziak vették át a Jézus
Szíve tiszteletet, és terjesztették el
az egész egyházban. II. János
Pál pápa 2004–től Jézus
Szívének ünnepét a Papok
Megszentelődésének
Világnapjává tette. A
megszentelődés az a folyamat, amikor Isten
életét öltjük magunkra. Az
életszentség Istenhez való
hasonlóság Jézus Krisztus
követésében, ezért nekünk az
Ő belső életét kell magunkra
öltenünk. Ezt jelenti többek
között Jézus Szívének
tisztelete. Szatmáron a Jézus
Társasága honosította meg a
Jézus Szíve Társulatot, amellyel a
hívők lelki életét akarták
segíteni. Ez után írta elő XIII.
Leó pápa az egyházmegye
felajánlását Jézus
Szívének, majd az 1899. évi
századfordulón Meszlényi Gyula
püspök a Kálvária templomban ezt
meg is tette. 1909–ben az
átépített templomot már
Jézus Szíve tiszteletére
szentelték fel és így a
régióban Szatmár lett a Jézus
Szíve–tisztelet középpontja, amit
az óta is őriz. A templombúcsút
minden évben az ünnepet követő
vasárnap tartják. 1999–ben Reizer
Pál püspök a búcsú fő
miséjét a Kálvária
templomtól a Székesegyház előtti
térre hozta. Idén is itt kerül sor a
Msgr. dr. Erdő Péter bíboros
érsek által pontifikálásra
kerülő magyar nyelvű szentmisére,
míg a dr. Ioan Robu érsek által
celebrálásra kerülő román
nyelvű-, a dr. Böcskei László
püspök által celebrálásra
kerülő német nyelvű szentmise a
Kálvária templomban lesz megtartva. A
rendezvényre ugyanis mind az esztergomi
bíboros érsek, a bukaresti érsek
és a nagyváradi püspök is elfogadta
a meghívást. Az említett
egyházi méltóságok a reggeli
miséken, de a délutáni, erdődi,
Bakócz Tamás szoborszentelésen is
részt vesznek majd és
jelenlétükkel jelzik: a Jézus
Szíve búcsú mindmáig a
térség egyik legfontosabb katolikus
eseménye.