Jézus szereti a gyermekeket

Jézus szereti a gyermekeket
Nagyvárad- Vasárnap délben 28 kis menyasszony és vőlegény járult életében először szentáldozáshoz a nagyváradi Székesegyházban. A gyermekeket Mons. Fodor József plébános, vikárius készítette fel.

 

A szépen feldíszített Bazilika ez alkalomból is természetesen megtelt szülőkkel, hozzátartozókkal, ismerősökkel és barátokkal. A 28 gyermeket felkészítő Mons. Fodor József általános helynök bevezetőjében hangsúlyozta: e vasárnap örömünnep a székesegyházi plébánia számára is, nem csupán a gyermekeknek, akik a szentáldozásban életükben először találkoznak a kenyér színe alatt köztünk levő Krisztussal. Ugyanakkor azt kérte a szülőktől: imádkozzanak azért, hogy a Jézussal való találkozás ne csupán egyszeri maradjon, hanem állandósuljon a gyermekeik életében.

A szentlecke és az olvasmány felolvasásánál, akárcsak a későbbi könyörgéseknél közreműködtek első áldozók, akik az ünnepség folyamán szavalataikkal is emelték az ünnepség fényét. Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. A megszokottól eltérőn Mons. Fodor József ezúttal nem az ambó mellől mondott szentbeszédet, hanem a gyermekek mellé állva, közvetlenül őket szólította meg. Azt a szentírási jelenetet elevenítette fel a számukra, amikor Jézus megáldotta a gyermekeket. Arra hívta fel a figyelmüket többször is, hogy Jézus szereti a gyermekeket, hiszen a megidézett történetben is éppen aludt, mert egész nap sokat dolgozott, jött-ment és fáradt volt, így amikor jöttek az anyák, az apostolok úgy gondolták, hogy nem költik őt fel. Mikor azonban a hangos szóra felébredt, Krisztus megszidta tanítványait, hogy miért nem ébresztették fel. „Engedjétek hozzám jönni a gyermeket. Ilyeneké a mennyek országa!”, hangsúlyozta, majd megáldotta a gyermekeket.

Szívükbe költözik

A vikárius azt az alkalmat is felelevenítette, amikor 1955-ben megbérmálta őt Fiedler István nyugalmazott püspök, aki szintén azt titkot súgta meg az akkor bérmálkozóknak, hogy Jézus nagyon szereti a gyermeket, ezért a szívükbe akar költözni. A helynök ezt azzal egészítette ki: fontos, hogy Krisztus végleg az első áldozók szívébe költözzön, akárcsak az, hogy rendszeresen imádkozzanak és járjanak templomba. Ezt egy újabb bibliai történet elmesélésével illusztrálta, mely arról szólt, hogy Zacchaeus vámos felmászott egy fügefára, hogy jobban lássa az arra járó Krisztust. A Megváltónk azonban észlelte ezt a vágyakozást a találkozás iránt, és azt mondta neki: gyere le gyorsan, mert a te házadban kell megszállnom.

A különleges prédikáció után az első áldozók megújították keresztségi fogadásaikat, és megvallották hitüket.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,