Jézus szeretet-dialógusra hív

Jézus szeretet-dialógusra hív
Nagyvárad- Vasárnap délben Exc. Böcskei László katolikus megyés püspök a Szentlélek hét ajándékát kérve a várad-olaszi plébániatemplomban (Barátok Temploma) szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.


Az ünnepi szentmisén nyolc fiatal és egy felnőtt részesült a keresztény nagykorúság szentségében, a bérmálkozók felkészítését pedig Kiss Albert főesperes-plébános és Benedek Ramóna hitoktató végezte. Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a Szentírás szerint az apostolok a Szentlélek sugallatát követve elindultak, hogy hirdessék az embereknek Jézus Krisztust, és az igazi keresztények azt is tudják: ennek nem csak akkor kellett megtörténnie, hanem ezen küldetésnek és nagy feladatnak most is eleget kell tegyünk, hogy mindenki megtalálhassa az élete igazi értelmét.
Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt, majd az ilyenkor szokásos szertartást követve Kiss Albert plébánosi minőségében bemutatta a bérmálás szentségének kiszolgáltatását kérőket a főpásztornak, valamint tanúskodott arról, hogy felkészültek erre, megfelelő hitoktatásban részesültek, gyóntak, és méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

Két irányú felkészülés

Homíliájában Exc. Böcskei László megyés püspök arra emlékeztette az ünneplőket: az idén is a Barátok temploma az első helyszíne az egyházmegyében ezután zajló bérmálásoknak, és azért megható, illetve örvendetes, mert egyúttal azt is jelzi: az egyházban van mozgás és dinamika, nem enged a külső világ lassító nyomásának. Ugyanakkor azt kérte a bérmálkozók hozzátartozóitól, ismerőseitől: büszkén és felelősségük teljes tudatában tekintsenek rájuk, álljanak ki mellettük ezentúl is, és kísérjék életüket személyes jó példát mutatva.
A bérmálkozókhoz fordulva a főpásztor ezután arról beszélt, hogyan készültek a bérmálkozásra. Felidézte, hogy ez két irányú volt, egyrészt a hittanórákon a szükséges tudást sajátították el, másfelől pedig lelkileg is ráhangolódtak erre a fontos eseményre. A szülők is nagy szerepet játszottak abban, hogy tudatosítsák magukban: mit tett és tesz értünk Isten, kicsoda Jézus, hogy van jelen az életünkben, mit jelent a római katolikus egyház tagjának lenni, mit feltételez a keresztény lét.
Azt tanácsolta nekik: mindig érezzék azt, illetve soha se feledkezzenek meg arról, hogy nincsenek egyedül, mert Isten velük van. A jóságos Krisztus legfőbb tanítónként szeretet-dialógusra hívja, ahogy mindannyiukat, őket is, a Jóistennek pedig továbbra is terve van velünk. „Ne fordítsuk el tekintetünket Istentől, ha nem akarunk megvakulni”- idézte Avilai Szent János szavait.

Ciucur Losonczi Antonius