Jézus értünk halt meg

Jézus értünk halt meg

Nagyvárad – Virágvasárnap
délután a Vár-Lak Egyházmegyei
Ifjúsági Központ
szervezésében
bérmálkozásra készülő
fiatalok Jézus értem halt meg címmel
húsvéti
misztériumjátékot mutattak be a
Bazilikában.


A bérmálkozásra
készülő fiatalokat Ft. Vakon
Zsolt
püspöki titkár, a
Vár-Lak Római Katolikus
Egyházmegyei Ifjúsági Központ
vezetője készítette fel. A
tisztelendő a Jézus értem
halt meg című
húsvéti 
misztériumjáték bemutatása
előtt köszönetet mondott a
fellépők szüleinek, illetve
hozzátartozóinak a
támogatásért és
bátorításért, amiért
még a hittanórákra is
elkisérik a bérmálkozókat.
Hangsúlyozta: az előadással a
nagyhét mélységére
szeretnének ráéreztetni, nem
feledkezve meg ugyanakkor arról sem, hogy
március 28-án ünneplik a
Világifjúság Napját, melyet
még II. János Pál
pápa rendelt el 25 évvel ezelőtt.


 

Nem a szavak a fontosak


 


A színvonalasan és kellő
átéléssel megjelenített
műsor, mely a nagyhét
történéseit elevenítette fel,
egyben a gyermekek hitvallásáról
is tanúskodott. A látottakat Exc.
Böcskei László
megyés
püspök is értékelte, aki arra
hívta fel a jelenlevők figyelmét: a
csodálatosnak mondható
történetben egyfelől benne van a
halál tragikuma, de ugyanakkor a mi
üdvösségünk
története
 is, Isten
szeretetének jeleként. Úgy
vélte: akik megpróbálják
átélni a nagyhét
eseményeit, megtapasztalhatják, hogy ez
nem a beszéd ideje, hanem a csend, az
elmélkedések, a Krisztusra való
tekintés periódusa. Nem a szavak a
fontosak, mert azok ismertek a
Szentírásból, ahogyan az
evangélisták leírták
ezeket, hanem a jelenetek megrendítő ereje:
Jézus az övéivel vonul,
értük imádkozik, aztán
elitélik, megcsúfolják és a
halálát kérik, majd
értünk is hordozza a nehéz
keresztet.


A főpásztor arra buzdította a
fiatalokat, hogy próbálják jobban
megismerni Jézust, hogy közelebb
kerülve hozzá, hűségesek
tudjanak maradni. “Nem akármilyen szerepet
alakítottatok, hiszen nem akármilyen
szerep jutott Krisztusnak,
Máriának, a katonáknak vagy
Pilátusnak”, tette hozzá.


 

Ciucur Losonczi Antonius