Jezsuita zen-mester előadása

Akt.:
Jezsuita zen-mester előadása
Niklaus Brantschen svájci jezsuita szerzetes és zen-mester május 14-én, csütörtökön 19 órától nyilvános előadást tart a nagyváradi Posticumban, melyet lelkigyakorlat követ majd.


Niklaus Brantschen a svájci Lassalle-ház alapítója. A spirituális központot rendtársáról nevezte el, Hugo M. Enomiya-Lassalle-ról, akinek főműve – Zen – Út a megvilágosodáshoz – magyar nyelven is olvasható. Niklaus Brantschen ennek a hagyománynak az élő mestere. Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.
“Ma, amikor egyes keleti vallások sokszor igen kétes és felületes formában jelennek meg és igyekeznek terjeszkedni itt nyugaton, a nagy keleti vallások egyik autentikus és sok évszázados hagyományába bevezető jelen Enomiya-könyv értéke igen megbecsülendő” – fogalmazza meg Nemeshegyi Péter .

Niklaus Brantschen ennek a hagyománynak élő mestere. Azokat a keresztényeket várják, akik szeretnének megismerkedni ezzel az Úttal. Olyan érték ez, amely segíthet a keresztény misztikát új életre kelteni.

Az út

Amint Hamvas Béla megfogalmazta: a zen útja nem kizáró, mindenki előtt nyitva áll, a zazent bárki gyakorolhatja. Nem számít az, hogy a gyakorló honnan jött, és milyen nézeteket vall. A zen a belső szabadság útja. A gyakorlás lényege éppen az, hogy túljussunk a személyes nézeteken, túljutva minden tanult, hallott és ránk kényszerített elképzelésen és nézeten, és eljussunk ahhoz az alaphoz, amely mindannyiunkban közös. Fontos megjegyezni, hogy a zen által, nem hogy elveszítenénk egyediségünket, beleolvadva valami megnevezhetetlenbe, éppenhogy megtaláljuk azt, akik valójában vagyunk.
A nyugtalanság megszüntetésében és a válasz keresésében segít a külső mester, aki szinte kizárólag gyakorlati megjegyzéseket tesz a meditáció mikéntjére vonatkozólag. A mester célja nem az, hogy a saját képére szabjon, a mester célja az, hogy megszabadítsa a zen gyakorlóját a felesleges terhektől. De ez a megszabadulás kizárólag a gyakorlás útján lehetséges, a zent gyakorló aktív részvétele által. Ezért ad a mester kizárólag a meditációra vonatkozó segítséget. Azonban a zen gyakorlójától függ minden. Az, hogy kér-e tanácsot vagy nem, milyen erőfeszítést tesz, vagy nem. A zen alapelve: “Tapasztaljátok meg magatok!”
A zen pillére maga a gyakorlat, a zazen. Nem elég csak beszélni. A szó nem maga a tűz. Tenni kell! Elkezdeni a gyakorlást. A zen azoknak az útja,akik fel akarják számolni magukban a nyugtalanságot és a zűrzavart, akik készek arra, hogy ne csak beszéljenek, és megelégedjenek a kész válaszokkal, hanem maguk keressék meg azokat. Azoknak az útja, akik mernek kérdezni.