Jeruzsálembe való bevonulás

Jeruzsálembe való bevonulás

Szatmár megye – A virágvasárnap
kiemelkedő egyházi ünnep, kifejezi a
keresztények összetartozását,
egymás segítését,
kezdetektől fogva erősíti a
közösségi tudatot. és
húsvétot egy héttel előzi meg.


A virágvasárnap a bűnbánatot
jelentő nagyböjti időszak utolsó
vasárnapja, amivel a kereszténység
azt ünnepli, hogy Jézus bevonult
Jeruzsálembe. A virágvasárnapi
barkaszentelés szertartásos
cselekvés a katolikus egyházban, mely
abban áll, hogy virágvasárnap mise
előtt barkás ágakat
megáldanak és körmenetben
körülvisznek a templomban. A Szatmár
megyei katolikus templomokban sem maradhatott el tegnap
a barkaszentelés. Erdődön a reggeli
mise előtt a hívek a templom előtt
összegyűltek és közösen
részt vettek a barkaszentelési
szertartáson, ahol Czier Ernő erdődi
plébános megszentelte a barkákat,
majd mindenki vehetett a szentelt
ágakból, amit körmenet
követett. A körmenetben az alkalomhoz
illő vallásos énekeket hallhattunk,
majd a teplomban a szertartás
részeként a Passiót adták
elő a kórustagok. A mise során a
békességért, az elhunyt
szeretteikért, lelki
üdvösségért imádkoztak
és a lelki ünneplés
fontosságát hangsúlyozták,
ami fontosabb kellene legyen a
külsőségeknél. Püspöki
szentmise 

Április 5-én ünnepelte az
egyház Jézus szamáron való
diadalmas jeruzsálemi bevonulását.
Virágvasárnapon ugyanis
megemlékezünk arról, hogy
Jézus bevonulásakor a nép
közül sokan ruhájukat
terítették az útra, mások
olajágakat törtek és eléje
szórták. A vele tartó
sokaság így köszöntötte:
Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki
az Úr nevében jön! Hozsanna a
magasságban! (Mt 21, 9).
Virágvasárnap nemcsak Jézus
Krisztus diadalmas bevonulásának a napja,
hanem egyben
szenvedéstörténetének kezdete
is. Ez a magyarázata annak, hogy a hívek
tegnap délelőtt Krisztus
kínszenvedését
hallgathatták meg a
Székesegyházban. Nm. és Ft.
Schönberger Jenő
megyéspüspök mutatott be
szentmisét 11 órától. A
püspök már a mise előtt
kijött a híveihez, hogy együtt
gyakorolják el az elhangzó
énekeket, majd a szertartás elején
sor került az összegyűjtött barka
megszentelésére.

Karikás Enikő

Sógor Beáta