Jellemezték az osztályközösségeket

Jellemezték az osztályközösségeket
A nagyváradi Mihai Eminescu főgimnázium több mint háromszáz diákja búcsúzott szombaton, az állami színház dísztermében. Az ünnepség két részletben zajlott, a ballagók a színpadon sorakoztak fel.

A szombat délelőtti ünnepségen először a Román Himnusz, majd a Gaudeamus hangzott el, később Elena Cristina Marian igazgató mutatta be az osztályközösségeket, s méltatta a legjobb végzős tanulókat. Az ünnepség első része során a humán, a második rész során pedig a reál osztályok búcsúztak – erre azért volt szükség, mert egyébként a szülők, rokonok és barátok tömege nem fért volna el a színházban.

Nem kapjuk készen

Mindegyik osztályközösségről egy rövid jellemzés hangzott el – például a XII.A osztályról az, hogy a diákok lelki melegségről és gyermeki ártatlanságról tettek tanúbizonyságot, összekovácsolt közösséggé váltak, s az évek során megtanulták, hogy „a boldogságot nem kapjuk készen, az azokból a dolgokból származik, melyeket mi magunk teszünk”. A későbbiek során Odniel Vereş, a Ratio et Revelatio kiadó igazgatója, aki maga is az iskola végzettje, könyvekkel jutalmazta a legjobb tanulókat. A humán osztályok közül egyedül a XII. I tanulói végeztek magyar tagozaton, az ő osztályfőnökük Imre Emese angoltanár volt. A osztályról az hangzott el: nagyon sokszínű közösséget alkottak, s nagyon eltérő elképzeléseik voltak a tanulás szerepéről, de egyúttal optimista,melegszívű fiatalok alkotják, akiket a „XXI. század türelmetlensége” jellemez, viszont sokszor váratlan komolyságról tesznek tanubizonyságot. Az igazgatónő szavait Hochhauser Enikő aligazgató magyarul is elismételte, s egy jótanáccsal is kiegészítette: saját világuk felépítésében az elődök értékeire alapozzanak. Végül az osztályfőnökök virágot kaptak az igazgatónőtől, majd a diákoktól.

Letisztuló jövőkép

Az ünnepség második része során a főgimnázium reál osztályainak végzős tanulói sorakoztak fel a színpadon. A forgatókönyv megismétlődött, – azzal a különbséggel, hogy ezúttal több magyar osztály is búcsúzott: a XII. J természettudományi, a XII. K matematika-informatika és a XII. L. matematika-informatika osztályokat Hochhauser Enikő aligazgató méltatta. A XII. J osztályközösségére vonatkozóan az intelligenciát, a kreativitást és a hobbikat emelte ki, a XII. K esetében azt, hogy komoly metamorfózison mentek át, nehezen szokták meg a fegyelmet, de ahogy telt múlt az idő, egyre letisztultabbá vált a jövőképük. A XII. L-ről az hangzott el: aktív vidám csapat, türelmetlen, rajongó, vicces diákokkal. Az osztályközösségek, valamint a legjobb eredményekkel büszkélkedő diákok méltatását követően az igazgató a reál osztályok osztályfőnökeit is megjutalmazta egy- egy virágcsokorral, majd a ballagók adtak át csokrokat osztályfőnökeiknek, többek között Kányádi Zoltánnak, Pálhegyi Farkas Lászlónak és Vad Zoltánnak.

A színházi ünnepséget követően a ballagók és a tanárok vissztaértek az iskolába, ahol a búcsúzás az utolsó osztályfőnöki órákkal folyatódott.

Neumann Andrea