Jelentősen változik az ingatlan- és telekadó

Jelentősen változik az ingatlan- és telekadó
Az ingatlan- és telekadó tekintetében az Adó Törvénykönyvében történt változások alapján fogadta el a jövő évi helyi adókról és illetékekről szóló határozatát a nagyváradi helyi tanács.

Az egyik leglényegesebb változás a helyi adó- és illetékrendszerben az, hogy a jövő évtől kezdve telekadót kell fizetni a beépített telekrészek után is. Eddig ezt az adót nem kellett kifizetni, mert a tulajdonos csak az ingatlanadót fizette a területen lévő építmény után. Nagyváradon mintegy 3,5 millió négyzetméternyi terület van ingatlanok alatt, tehát 2016-tól ennyivel több telket adóztat meg a város, amiből értelemszerűen többletbevételre tesz szert, viszont a helyi tanács RMDSZ-frakciójának javaslatára a helyi adókról- és illetékekről szóló határozatban elfogadták azt a kitételt, hogy helyi szinten vigyék le tizenöt százalékkal a telekadó mértékét, hogy az új adó megjelenése után a váradiak ne kelljen sokkal több ingatlan- és telekadót fizessenek. Ennek a kitételnek az elfogadásával a város a jövő évben körülbelül ugyanannyi bevételre tesz majd szert az ingatlan- és telekadókból, mint az idén. A változás értelmében a tömbházakban lakók is fizetni fogják 2016-ban ezt a új adót, amit a tömbház által elfoglalt telek mérete alapján számolnak ki és osztanak el arányosan a lakók között a lakás méretének és a tulajdonosok számának függvényében. A magánházak tulajdonosai is kénytelenek lesznek adózni az épület alatt fekvő terület után, viszont a helyi tanács által elfogadott tizenöt százalékos csökkentés nyomán 2016-ban az eddigi négyzetméterenkénti 0,89 lej helyett 0,78 lej/négyzetméter telekadót kell majd fizetni.

Kalkulusok

Azoknak a magánszemélyeknek az esetében, akik ingatlanadójukat a beépített terület alapján fizették, nem történt változás az adó mértékében, viszont, ha az adót a használható felület alapján számolják ki, akkor ezt az eddigi 1,2-es szorzó helyett 1,4-es szorzóval szorozzák meg. Ez azt jelenti, hogy például egy száz négyzetméteres használható felületű ingatlan esetében a jövőben nem 120, hanem 140 négyzetméter alapján számolják ki az ingatlanadót, ami magánszemélyek esetében tizenhat százalékkal emeli az ingatlanadó mértékét. A magánszemélyeknek tanácsos beszorozni ingatlanuk hasznos felületét 1,4-gyel, és amennyiben a kapott összeg nagyobb, mint a beépített terület, akkor érdemes kérvényezni a városházán azt, hogy az ingatlanadót a beépített terület alapján számolják ki. A kérvényezéskor olyan iratot kell felmutasson az ingatlantulajdonos, amivel bizonyítani tudja azt, hogy mekkora az ingatlan beépített területe. Lényeges változás az ingatlanadók vonatkozásában az, hogy az adóalapot az ingatlan rendeltetése szerint állapítják meg, ami a magánszemélyek esetében von maga után komolyabb módosulást. Amennyiben a magánszemély lakhatásra használja ingatlanát, akkor az adó mértéke nem változik, vagyis az ingatlan értékének 0,1 százaléka lesz az éves ingatlanadó, de jövedelmet hozó ingatlan esetén az adó magánszemélyek esetében is az ingatlan értékének egy százaléka lesz. Fontos tudni, hogy egyéni vállalkozók esetében, ha az ingatlan cégszékhelyként szerepel, de ott nem folyik jövedelmet hozó tevékenység, akkor az ingatlan nem megy át automatikusan a magasabb adókategóriába, hanem az lesz a döntő, hogy a tulajdonos jóváírja-e a közüzemi számlákat. Ez utóbb esetben az önkormányzat át fogja sorolni az ingatlant a magasabb adókategóriába.

Több ingatlan

Eddig több ingatlantulajdon esetében minden egyes ingatlan után emelkedett az adó mértéke, vagyis a második ingatlantulajdon után 65 százalékkal több adót kellett fizetni, a harmadik ingatlan után pedig még többet és így tovább. Ez a kitétel már nem szerepel az Adó Törvénykönyvében, a nagyváradi helyi tanács azonban a csütörtökön elfogadott határozatában úgy döntött, hogy a tulajdonosok egynél több ingatlantulajdon esetében egységesen ötven százalékkal több adót kell fizessenek minden ún. pluszingatlan után. Ez alól a kitétel alól kivételt képeznek az örökösödésből származó ingatlanok, ezek után ugyanis nem kell fizetni az ötven százalékos többletadót. Éppen ezért a tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük az önkormányzatnál azt, hogy ingatlanuk örökölt tulajdonként szerepel-e a nyilvántartásokban. Ritli László jelezte azt, hogy az ingatlantulajdonosok jövő év március 31-ig kérhetik az adóbesorolás módosítását.

Egyéb adók

Eredeti elképzeléseitől eltérően a kulturális és sportesemények lebonyolításából származó bevételeket nem adóztatja meg a város, kivételt képeznek e tekinteben a cirkuszi produkciók, melyek után a bevételek öt százaléka a várost illeti, valamint a filmvetítések, amelyek esetében a bevételek két százalékát kell adóként befizetni. A kormány ugyan eltörölte az idegenforgalmi adót, a város viszont saját hatáskörben döntve megtartotta ezt az adónemet, amelyet a városban megszálló vendégek fizetnek ki. Ennek az adónak az értéke az elszállásolási költség két százaléka. Az így befolyó, évente mintegy 200 ezer euróra rugó összeget a Nagyváradot és környékét promováló egyesület kapja meg. Ötven lejről hetvenöt lejre emelkedik a sürgősségi ügymenetben kiadott okiratok díjszabása, áll a határozatban, mint ahogy arról is döntés született az elfogadott helyi tanácsi határozat által, hogy a nagyváradi Ingatlankezelő tulajdonában lévő ingatlanokban tevékenykedő nonprofit szervezetek nem kell ingatlanadót fizessenek 2016-ban.

Pap István