Jelentős lépés a csíkszeredai egészségügyi ellátásban

Jelentős lépés a csíkszeredai egészségügyi ellátásban
Csíkszereda – A csíkszeredai Járóbeteg Rendelő Intézetben (Nagy poliklinika) található szakorvosi rendelők közül 17-el hosszú távú haszonbérleti szerződés (koncesszió) került ma aláírásra Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács illetékes alelnöke jelenlétében, az intézet egyik várótermében.

Az eseményen jelen lévő szakorvosok elmondták, hogy közel 4,5 éves igény teljesült így ebben a formában, hisz mostantól már kiszámítható módon beruházhatnak, különféle fejlesztéseket végezhetnek el a jobb betegellátás és kiszolgálás érdekében. Az alelnök további közös elképzeléseket vár az orvos társadalomtól, amelyet a mostani véglegesített szerződéshez hasonlóan együttműködésben végig lehet járni, és véglgesíteni annak érdekében, hogy a megyén belül a beteg ellátás korszerübb és eredményesebb legyen.

A megyei tanács részéről érkező ösztönzésnek és biztatásnak is köszöhetően, rövidesen a járóbeteg intézetben dolgozó orvosok várhatóan jogi formában is tömörülnek, illetve a megyei tanács felkérte a Megyei Közegészségügyi Hatóságot is, aki az épület mintegy 1/3-át használja, hogy közösen a Megyei Sürgösségi Korházzal minél előbb az épületen a szükséges javítási, újítási munkálatokat közösen végezzék el, a mozgáskorlátozottak számára is tegyék hozzáférhetővé az üpületet és azt kellemesebbé, funkcionalisabbá építsék.

Koncessziós tőrténelem

– 2004 június 3-án megjelent a 884 –es számú kormányrendelet amely jóváhagyta, valamint kötelezte a Hargita Megye Tanácsát az orvosi felületek koncesszióba adására.

– ennek hatására 2004 év végén megszületett a Hargita Megye Tanácsának a 127 számú határozata amely eldöntötte az egészségügyi felületek koncesszióba való adását.

– a 127-es határozat értelmében 2005 év elején megszületett az első rend koncessziós szerződés minden orvosnak aki ezt igényelte.

-ez az első rend szerződés nem tartalmazott pontos információkat az egészségügyi felületek adatairól mivel akkor még az ingatlanok nem voltak sem felmérve sem pedig betelekkönyvezve.

– a koncessziós szerződéseket az elnök úr sajnos nem írta alá kevesellve a törvény által megszabott 1 euro/négyzetméter/éves koncessziós díjat.

– időközben módosult a Megye Tanács apparátusának összetétele és így kicserélődtek a szerződéseket aláíró személyek is, ezért az összes koncessziós szerződést módosítani kellet újra kellett az egészet csinálni.

– az új szerződések végül nem íródtak alá az elnök úr által mert időközben megjelent a 110/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet a rendelők eladásával kapcsolatban és a koncesszió így már érdektelenné vállt.

– Hargita Megye Tanácsa 131/2005-ös Határozatával jóváhagyta az eladásra kerülő egészségügyi felületek listáját.

– Időközben szerződéses alapon megbíztunk egy szakcéget az eladásra kerülő ingatlanok pontos felmérésére, telekkönyvezésére, valamint megosztására, ami hosszas egyeztetés és javítgatás után meg is történt.

– az elkészített dokumentációkat Hargita Megye Tanácsa a 2007. év utolsó harmadában a 19-es számú határozatával hagyta jóvá.

– 2007 október 9-én megjelent az Alkotmánybíróságnak a 871 –es határozata amely értelmében alkotmányellenesnek minősítették a rendelők eladását szabályozó 110-es kormányrendeletet, mivel ez kényszerítette a tanácsokat a saját tulajdonuk eladására sőt még az eladandó ingatlanok árát is megszabta, ily módon megsértve az Alkotmánynak a tulajdonjogra vonatkozó előírásait. Ennek hatására a rendelők eladását is rögtön fel kellett függeszteni, hiszen megszűnt az az a jogszabály amely biztosította volna a törvényes keretet a rendelők direkt módóni eladásához, így ezek az érvényben levő jogszabályok szerint csak nyílt liciten lennének eladhatók.

– így újból előtérben került a rendelők koncesszióban adásának a problémája.

– időközben több megbeszélésre került sor az érdekelt orvosok és Borboly Csaba alelnök úr között melyek hatására az alelnök úr felvállalta a rendelők koncesszióba adásának problémáját.

– ennek hatására felgyorsultak az addig csak döcögő léptekkel haladó események így Hargita Megye Tanácsa a 192/2007-es számú határozatával módosította és jóváhagyta a rendelők koncesszióba adásáról szóló 127/2004-es határozatát.

– 2008 év elején újból elkészült az összes koncessziós szerződés ezúttal tartalmazva a felületek pontos tehnikai adatait.

– minden érdekelt orvos kézhez kapott egy példányt az új szerződésből, megtehesse javaslatait ezzel kapcsolatban.

– az egyeztetések nagyon elnyúltak, jelenleg is van letéve egy kontesztáció ezzel kapcsolatban, megakadályozván a szerződések mielőbbi aláírását.

– végül is többszöri módosítás és újraírás után megszületett a szerződés végleges formája ami jelenleg a nagy többség számára elfogadható tartalommal bír.

– a Megyei Poliklinika épületében 17 orvossal köthetünk koncessziós szerződést amelyből 2 orvossal már régebben megkötöttük a szerződést és most csak kiegészítő szerződést kellett kötni a szerződés tehnikai részének a kiegészítésére.

– a 17 szerződésből a mai napon 11 szerződés és egy kiegészítő szerződés került aláírásra.

– folyamatban van továbbá egy kiegészítő szerződés és 4 szerződés aláírása amelyek részben az aláírandók felek hiányzása miatt nem íródtak alá.

– aláírásra vár még részünkről két kiegészítő szerződés aláírása komodátus szerződésekhez.