Javaslatok és bírálatok

Javaslatok és bírálatok
Szatmár megye – Déván nemrégiben országos tanácskozást szerveztek, melyen többek között Szatmár megyei képviselők is részt vettek.

Szatmár megyét négy tagú küldöttség képviselte a nemrégiben Déván megtartott tanácskozáson, melyet Svetlana Preotleasa államtitkár vezetett. Amint azt Kónya László főtanfelügyelő–helyettes — aki a megyei küldöttség egyik tagja volt — elmondta, a tanácskozáson az államtitkárasszony szóba hozta, hogy a román nyelv oktatása terén szeretné, ha a növelt program egyszerűsödne és a nyelvtan tanítása pedig minben évfolyamon zajlana — a XII. osztályokat is beleértve.

Szülőknek is iskola

„Az államtitkár bírálta az alternatív tankönyveket is, mert azok sok olyan tudományos fogalmat tartalmaznak, melyekre az V–VIII. osztályos diákoknak nem lenne szüksége, valamint a túlterheltség miatt a gyermekek számára nem öröm iskolába járni” — mesélte Kónya László. Emellett azt is megemlítette, hogy a tanácskozáson szó esett arról a javaslatról is, miszerint minden tanintézményben a helyi önkormányzatok és civil szervezetek segítségével felnőtt oktattást, ú.n. szülők iskoláját, szerveznének — nem akarják a tanintézmények feladatait a szülőkre hárítani, de a nevelésben az oktatóknak a szülők segítségére is szükség van.