Javában tart a 132-es út felújítása

Hargita megye – Szó szerint is
zökkenőmentessé válik a
közlekedés jövőre a 132-es
számú megyei úton, amely
Szentegyházától Brassó megye
határa felé vezet Lövétén,
Homoródalmáson,
Homoródkarácsonyfalván,
Oklándon és Homoródújfalun
keresztül.

A felújítási
munkálatokról tájékoztatta
Homoródalmás,
Homoródkarácsonyfalva és
Homoródújfalu lakóit Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke a megyei
önkormányzat, valamint az
útépítési felügyeletet
végző cég munkatársaival
együtt csütörtökön és
pénteken (július 9-10.). Korábban
már tájékoztatták
Szentegyháza lakosait is,
szórólapokkal bekopogtatva az út
mentén élőkhöz, valamint
lakossági fórumon.


Homoródalmáson a 132-es
számú út menti lakósokkal
való beszélgetés és
szórólap-osztogatás után a
helyi kultúrotthonban tartottak fórumot
július 9-én, ahol Borboly
Csaba
ismertette az
útfelújítást, és
Orbán Bélával, a
megyei tanács
közszolgáltatások
igazgatóságának
vezetőjével együtt válaszolt a
lakók kérdéseire. Másnap,
július 10-én
Homoródújfaluban és
Homoródkarácsonyfalván
folytatták a lakósok
tájékoztatását,
meghallgatását, bekopogva az
érintettekhez, valamint a
homoródkarácsonyvalvi
községházban tartottak
falufórumot. Mint elhangzott, jövő
júliusra be kell fejezni a munkálatokat.
Az útfelújítási
munkálatok tartalmazzák az úttest
aszfaltozásán kívül az
átereszek építését,
a hidak
újjáépítését,
a településeken járdák, a
kapuk előtti bejárók
készítését, valamint a
villany- és gázvezetékek
áthelyezését is.


Borboly Csaba tanácselnök elmondta,
azért tartja fontosnak a helyszíni
tájékoztatást, az
érintettekkel való közvetlen
megbeszélést, hogy mindenki
számára a legmegfelelőbb
módon lehessen megépíteni az utat.
Emlékeztetett, hogy a tavalyi
önkormányzati választási
kampány alkalmával a
Kis-Homoród mentén
jártakor az aszfaltút
hiányát nehezményezték
leginkább a lakósok, ezért
reméli, hogy mihamarább sikerül
megfelelő minőségben
elkészíteni azt.  Az elnök a
lakósok türelmét és
megértését kérte az
előkészítő munkálatok
idejére, amelyek nagyon fontosak a
készülő út minősége
szempontjából. Reményét
fejezte ki, hogy az elkészült út a
gazdasági növekedés útja
lesz, amely a Kis-Homoród mentére vezeti
a turistákat és hazahozza az
elköltözötteket, megnyitva a lakatlan
házak zárt kapuit is.  

Cseke Miklós oklándi
polgármester elmondta, lehetséges, hogy
Oklánd lesz az a község, ahol a
leghosszabb aszfaltút lesz, amelynek
révén a Kis-Homoród mentiek
közelebb kerülnek
Csíkszeredához, hiszen eddig –
főként esős időben –
többnyire székelyudvarhelyi
kerülővel közelítették meg
a megyeközpontot.  Tordai Árpád
megyei tanácsos az út
elkészítésének turisztikai
jelentőségét emelte ki.


A munkálatok már áprilisban
elkezdődtek. Az országban ez az első
út, amelynek
felújítását sikerült
elkezdeni a Regionális Operatív
Programban elnyert pályázat
révén. A kivitelező cég 96
hónap garanciát vállal rá.