Játékosan tanulnak a reformációról

Játékosan tanulnak a reformációról
A reformációról tanulnak játékosan azok a gyerekek, akik részt vesznek a Nagyvárad-Őssi Református Egyházközség által szervezett gyermek-bibliahéten. Nem hiányoznak a meglepetések sem.

A hétfőn kezdődő egyhetes programot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyermekmissziós programja által összeállított anyag alapján tervezték meg, tudtuk meg Tokár Sándor nagyvárad-őssi segédlelkésztől. Az idén, a reformáció emlékévében a tanítások mindegyike ehhez a témához kötődik, a témák „az ő nyelvükön” vannak kidolgozva, érződik, hogy a munkakönyvet magyar emberek írták magyar gyerekek számára. Nagyon hasznosnak tartja – hangsúlyozta ki –, hogy a gyerekek magyar népdal-zsoltárokat, énekeskönyvi énekeket tanulnak, hiszen így már most megismerkednek ezekkel az énekekkel, s nem érzik majd magukat idegenül a templomban sem.

A gyerekek tíz órakor érkeznek, s a program áhítattal kezdődik a templomban – ez tegnap Tokár Sándor vezetésével zajlott, mától pedig Csűry István püspök fogja tartani. A gyerekek később, a gyülekezeti teremben énekeket tanulnak, majd a kerettörténet következik, melyen belül minden nap a reformáció egy-egy jeles személyiségével ismerkednek meg.

„Az öt sola”

A keretet „Dulcsessza cukrászműhelye” nyújtja, s a történet arról szól, hogy el kell készülnie a születésnapi tortának, azonban minden nap egy-egy kihívással találkozik a cukrászmester, s ezeknek minden alkalommal a jeles személyiségek segítségével sikerül megfelelnie. Minden nap más-más személyiséggel ismerkedhetnek meg ily módon a gyerekek: Károli Gáspárral, Luther Mártonnal, Dévai Bíró Mátyással, Kálvin Jánossal, valamint Szikszai Györggyel. A cukrászmestert, valamint a segédeket az Árva Bethlen Kata nőszövetség lelkes tagjai, a reformátorokat, jeles személyiségeket pedig Tokár Sándor személyesíti meg. Uzsonna következik – itt ismét a nőszövetség tagjai jeleskednek –, majd kézműves foglalkozások, játékok zajlanak, utána pedig átismétlik az énekeket.

Minden egyes nap egy bibliai történetet is feldolgoznak számukra, mely a reformáció egy-egy alapelvéhez, „az öt sola” egyikéhez kapcsolódik. Hétfőn a Sola Scriptura, azaz Egyedül a Szentírás elvével ismerkedtek meg, s az etióp főember megtérésének történetével. Tudatosították, mennyire fontos, hogy a bibliát anyanyelvükön olvashatják. Kedden a hit erejéről, szerdán a kegyelemről, csütörtökön pedig arról tudnak majd meg többet, mennyire fontos bízni Jézusban, végül pedig, pénteken, Isten dicsőségéről tanulnak.

A bibiliahét lebonyolításában Románszki Rozália és Péter Emília tanítónők, Nagy Judit Noémi kántor, valamint Tokár Imola tiszteletes asszony is közreműködik.

Minden napra akad egy meglepetés is, s mivel az idén úgyis fontos szerep jut a cukrászműhelynek, a gyerekek minden egyes napon cukrászsüteményeket kapnak, vasárnap pedig, az istentiszteletet követően tortával ajándékozzák meg őket. Tegnap mintegy tízen vettek részt, de az elkövetkezendő napokban több gyerekre számítanak a szervezők.

Neumann Andrea