Játékba sűrítve a vállalkozás arculatát

Győztes csapat. Fotó: Török Rebeka
Győztes csapat. Fotó: Török Rebeka
Az iskola és a média együttműködésének eredményességét bizonyítja a Vállalkozz! nevű verseny, amelyet a Báthory Elméleti Líceum valamint a Szabadság közéleti napilap szervezett az V.- VIII. osztályos, háromfős tanulókból álló csapatok számára.

Az immár hagyománnyá vált vetélkedő nagy érdeklődést váltott ki a diákok körében. Kolozsvári, magyarkapusi, vajdakamarási, csapatok vettek részt. Összesen 21 csapat jelentkezett a vetélkedőre. Kolozsvári iskolákból az Apáczai és a Báthory István Elméleti Líceum és az Octavian Goga Általános Iskola csapatai mérték össze gazdasági rátermettségüket.
A játékvezető szerepét Szilágyi Judit, a Báthory Elméleti Líceum igazgató- helyettese töltötte be. A gazdasági vetélkedő ötletgazdái: Ördög Béla, a Szabadság gazdasági rovatának vezetője, valamint Páll Gyöngyvér szaktanár. A megmérettetés a Báthory Elméleti Líceum dísztermében zajlott le.

Diákok Facebookja és zsebpénze

A versenyre vonatkozó jelentkezési lapot kellett kitölteniük a résztvevőknek, megjelölve a csapat nevét. „Piackutatást” kellett végezniük a diákok körében a Facebook és a zsebpénz használatával kapcsolatban. A felnőttek aggodalma, miszerint a tizenéves diákoknak nincs kellő tudásuk a Facebook használatával kapcsolatban, nem igazolódott be. A megkérdezettek 85% -nak van Facebook -ja. Idéznék néhány, a Facebook használatával kapcsolatos, véleményt: „Ezek a mai gyerekek csak a Facebokoon lógnak egész nap. Ezt hallani bárhol, ahol a gyermekekről beszélnek. Valahol igazuk van, mert a Facebook a mai „kapcsolattartás” eszköze. (Köztünk legyen szólva a felnőtteknek is). A közösségi oldalon mindenki olyan képet adhat magáról, amilyent csak akar, vagy amilyent szeretne. Ha közös projektet adnak a tanárok, összeülünk a „Facebookon” és megbeszéljük a feladatokat, meghatározzuk a tevékenységet”. ( Ultimate csapat, Báthory Líceum) A Multi Lányok szerint a Facebook a modern világ kihasználása és a szabadidő eltöltésére használható. Általában a Facebookot kapcsolatteremtésre, fényképek elhelyezésére, az emberek megismerésére használják. De nem egyszer a tananyagot tárgyalják meg. Grafikonokkal, táblázatokkal érzékeltették a Facebook és a zsebpénz felhasználásának lehetőségeit, különböző módozatait. A megkérdezettek zöme rendelkezik zsebpénzzel szülőktől, rokonoktól, iskoláktól vagy különböző civil szervezetektől kapják. Vagy plusz pénzt kapnak bizonyos tantárgyaknál elért eredményekért. Édesség, tanszerek vásárlására, szórakozásra fordítják. De van, aki meggyűjti, annak érdekében, hogy nagyobb értékű terméket vásárolhasson.
A versenyt Szilágyi Judit nyitotta meg. Üdvözölve a jelen levőket, ismertette a verseny szabályzatát.
Újvári Ildikó, a Szabadság főszerkesztője, a zsűri elnöke, köszöntő beszédében kiemelte: A megmérettetés nagyon hasznos a diákok számára, ugyanakkor betekintést nyerhetnek a gazdasági élet berkeibe. A Szabadság napilap szerepe abban jut kifejezésre, hogy megfigyeljük, miként kommunikáltok, hogyan értitek meg játékba sűrítve a gazdasági valóság arculatát.

A csapatok bemutatkozása

A versenynek két jelentős mozzanata van. Az egyik a prezentáció, a másik a tulajdonképpeni verseny lebonyolítása. A csapatoknak be kellett mutatkozniuk. A prezentáció során indokolni kellett a csapat név választását, a versenyen való részvételnek a mozgatórugóit. Általában bizonyos jellemzők alapján választották a csapat nevét. Például a Minionok csapata szerint „ A miniononok furfangosok, mindenhova be tudnak jutni. Tele vannak ötletekkel.” A Vajdakamarási csapat hamar rájött arra, hogy ezen a versenyen kereskedni kell. Tehát a kupecek munkája érvényesül. Ezért választották a Kamarási kupecek nevet.
Érdemes megtanítani a diákokat, miként kell bemutatkozni. Egyes csapatok kommunikációs problémával küzdöttek a prezentáció során.

A vállalkozás izgalmas világa

A döntőben a csapatok a megmérettetés során a termelés és értékesítési folyamat idegborzoló világát járhatták be. Részfeladatokat kellett megoldaniuk: hitelfelvétel a banktól. A nyersanyag vásárlása. Termelés megvalósítása (papír, olló, és segédeszköz). Értékesítés, és pénzügyi elszámolás. Figyelembe kellett venni a piac igényeit, a kereslet és kínálat alakulását. Észre kellett venni, hogy a nyersanyagok ára boltonként hogyan változik, ennek következménye a felvásárlási árak változása is. A kereslet és kínálat váltakozása kihat a vásárló „pénztárcájára” is. A felhasznált pénznem a „Fabatka” volt. A csapatokat a verseny idején 15 tanár igazította el a bankhitelezés, a nyersanyagok és termékek vásárlásában és a pénzügyi elszámolásban. Munkájukban segítettek az önkéntes Báthory-s diákok.
Zsűri tagjai: Újvári Ildikó elnök, Káptalan Erna (tanár), Imecs Veronka (közgazdász, a Napsugár gyermeklap könyvelője), Széll Levente, közgazdász – vállalkozó (Agrosel) Páll Gyöngyvér (szaktanár).
A zsűri szerint nagyon jó teljesítményű csapatok mérték össze vállalkozói rátermettségüket, emiatt nehéz volt a rangsorolásuk. A zsűri pontozta, hogy mennyire nyereséges a vállalkozás, milyen mértékben törlesztették a pénzügyi kiadásaikat.
Rendkívül hangulatos, tanulságos és mozgalmas verseny bontakozott ki.

Díjazottak

Első díj- Business Heroes csapata (Bíró Dániel, Sallai Márk, Urkán Péter), 240 lej. 2 díj – Minionok (Bugár Anna, Lupescu Kata, Kovács Kata), 180 lej. 3. díj- Napsugár (Orbán Emese Enikő, Lőrinczi Réka, Nagy Ecsedi Helga Enikő), 120 lej. Külön díjat kapott a Trioreo csapat (Dulf Evelin, Zágoni Kata, Kovács Dávid), 90 lej. Mind három díjazott Báthory-s csapat.
A Napsugár- díját nyerték a Cégvezetők csapata (Józsa Rebeka, Tóbiás Anett, Ferenc Emese). Kamarási kupecek (Vajdakamarás, Nagy Júlia, Szabó Evelin, Nagy Hunor). Breackheads (Báthory- Líceum, Beke Szabó Bence, Iernilă- Virág Roland, Sprencz Róbert).
A Szabadság díját nyerték: Kid Bid (Apáczai- Líceum, Müller Tibor, Radó Áron, Vörös Ádám). Béta (Báthory Líceum- Pusztai Hanga Dorottya, Bálint Orsolya, Bánffy Zsófia).

Élménnyel gazdagodva

A Szabadság napilap és a Napsugár gyermeklap a csapatok kommunikációs készségét értékelte. A vetélkedő végén a diákok írásba foglalták a versennyel kapcsolatos benyomásaikat, észrevételeiket. „Számunkra ez nem egy általános verseny volt, hiszen sok élménnyel gazdagodva indulunk haza. Belekóstoltunk egy kicsit, hogy egy igazi vállalkozónak mennyi mindenre kell figyelni, hogy jól menjen az üzlet, és sok legyen a nyereség. Sokáig fogunk emlékezni erre az izgatottságra, sietségre és persze örömre is.(Báthory –Líceum, The Three Minions). A magyarkapusi Fürge újjak szerint: „Mi azért szerettük a versenyt, mert szórakoztató volt, megtanultunk sok dolgot, megtanultunk gazdálkodni.”
A Kid Bid csapat szerint: A versenyen a kreativitás, kézügyesség és a pénzhez való érzék szükséges. Érdekes volt megtapasztalni „kicsiben”, milyen gondok vannak egy nagyvállalatnál. Egy jól megszervezett, mozgalmas versenyen vehettünk részt (Apáczai- Líceum).
„Immár negyedszer veszünk részt ezen a versenyen, és mindig jó kedvvel, és bőséges tapasztalattal megyünk haza. Másodszor több személlyel is megismerkedhettünk, és örömmel versenyeztünk egymással.” (Magyarkapusi Általános Iskola, 2+1 csapat).
Az ötödik alkalommal megszervezett Vállalkozz! nevű megyei verseny támogatói: a Copyland Trading Kft., az Agrosel Kft. és a Báthory Szülői Szövetség.

Csomafáy Ferenc