Járműveket áldottak Nagyváradon

Járműveket áldottak Nagyváradon
Július 22-én, Szent Kristóf liturgikus emléknapjához legközelebbi vasárnap Fodor József általános helynök megáldotta a gépjárműveket a Székesegyház előtti téren és a közeli parkolóban.

Isten és ember kapcsolatáról, az Úrnak szentelt időről és elcsendesülésről prédikált Mons. Fodor József általános helynök a vasárnap délután bemutatott szentmisén a Székesegyházban. Arra hívta fel a figyelmet: tavasszal megcsodáljuk a fák lombkoronáit, pompás virágait, és várjuk, hogy nyáron gyümölcsöket érleljenek, miközben megfeledkezünk arról, hogy a gyökér élteti a növényt. Így vagyunk mi is: arra kaptunk meghívást, hogy ajándékozzunk, szeressünk, szolgáljuk a testvérépítő kapcsolatokat egy igazságosabb világ érdekében, de ehhez tápláló forrásra van szükség, és az Istennek való személyes kapcsolat az, mely mozgatórugója társadalmi elköteleződésünknek. Egyaránt fontos az Isten iránt érzett és a felebaráti szeretet, és ahogyan Jézus is számos teendője mellett – hiszen várták a gyógyulni vágyó betegek, a vigasztalást kereső szegények, a tanítása után áhítozó tömegek –, félrevonult elmélkedni, úgy nekünk is a nagy rohanásban és zaj közepette néha meg kell állnunk, hogy meghalljuk az Úr szavát, az imádkozásra szánt időt pedig nem szabad méricskélnünk, mert örömöt, boldogságot áraszt, erőt ad.

Istennek tetsző

Szent Kristóf nagyon megértette ezt, amikor elgondolkodott azon, hogy Istennek tetsző életet kellene éljen. Ő a harmadik évszázadban élt legendás alak, aki vértanúságot szenvedett hitéért. Az utazók patrónusa, a képét ma is sok autós és motoros magával hordja. A hagyomány szerint a hatalmas termetű Kristófot kis korától fogva az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb Úrnak ajánlja fel: először egy király szolgálatába állt, de mivel az uralkodó félt az ördögtől, elpártolt tőle; majd a sátán szolgálatába szegődött, de a gonosz rettegett a kereszt jelétől, így Kristóf őt is otthagyta. Egy remete azt mondta neki: akkor szolgálja a legjobban az Urat, ha az embereknek segít. Úgy döntött hát, hogy egy híd nélküli folyón viszi át a rászorultakat. Erős, izmos férfi volt, egy alkalommal mégis – amikor éppen egy gyermeket vitt át a folyón – úgy érezte: annyira súlyos a terhe, hogy alig tud továbbmenni. Csaknem a víz alá merült, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. A kisfiú így szólt hozzá: „Ami a válladat nyomta, több mint az egész világ. Én vagyok Krisztus, az emberiség megváltója, és azért vagyok ilyen nehéz, mert rajtam vannak a világ bűnei”. Jézus átvitele a túlsó partra volt a bizonyítéka annak, hogy Isten is elfogadta azt, hogy Kristóf őt akarja szolgálni. A legendás alakban pedig azért tisztelik az utazók védőszentjét, mert úgy vitte át az embereket az egyik partról a másikra, ahogy a járművek is szállítják őket.

Szent Kristóf a 20. században került a figyelem középpontjába, és lett elsősorban az utazók és a közlekedők védőszentje, hiszen ezen időszaktól sokasodtak meg az utak, és jár nagyobb veszéllyel a közlekedés. A könyörgések után a vikárius Szent Kristóf oltalmát, védelmét, pártfogását kérte, hogy ne csak elinduljunk, de biztonságban célba, haza is érjünk, majd megáldotta a gépjárműveket.

Ciucur Losonczi Antonius