„Járjatok Jézus Krisztus nevében”

„Járjatok Jézus Krisztus nevében”
A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium két végzős osztálya búcsúzott el alma materétől a május 28-án, csütörtökön megtartott ballagási ünnepségen.


Május 28-án tartották meg a ballagási ünnepséget a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban. A meghittebb hangulatú utolsó osztályfőnöki órát követően a végzős 12 A és B osztályok az utolsó kicsengetés után megkoszorúzták Lorántffy Zsuzsanna szobrát, majd elkezdődhetett a ballagási ünnepség, melyet a Várad-Olaszi református templomban tartottak meg szülők, családtagok, barátok részvételével. Az ünnepi alkalmon Csűry István királyhágómelléki református püspök hirdette az igét az Apostolok Cselekedetei 3 részének, 6. verse alapján: „Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!” Mint elmondta, a ballagók egy olyan úton járnak, melynek múltja és jövője van. Csűry István elmondta, hogy a diákok és szüleik mikor tizenkét, nyolc vagy négy éve ezt az iskolát választották, tudták, hogy itt valami többet kapnak, ez a többlet, vagyis Isten áldása, útmutatása és szeretete, akkor tudatosul a diákokban, mikor elbúcsúznak a biztonságot nyújtó iskolától, tanáraiktól és a nagyvilágban folytatják életüket. „Nem biztos, hogy olyan jövőtök lesz, mint amilyet megálmodtatok, de ha Jézus Krisztus nevében jártok és így keresitek az utat, akkor a megszerzett értékeknek meglesz a súlya. A kelj fel és járj arra int, hogy légy éber, értelemmel keresd Krisztusban a hit útját, hittel keresd az érelem útját” – tette hozzá végezetül Csűry István.

Köszöntések

A köszöntések rendjén Szabó Zsuzsanna az iskola igazgatónője búcsúzott a végzős diákoktól. Mint elmondta, bizonyára az ünnep mellett ez egy szomorú pillanat is, hiszen a tanulók búcsút intenek diáktársaiknak, tanáraiknak és az itt töltött éveknek. „Számos emléketek fűződik az iskolához és az itt eltöltött évek továbbra is összekötnek majd benneteket” – mondta el Szabó Zsuzsanna, hozzátéve, hogy a tanárok, pedagógusok próbáltak egyfajta értékrendet adni, formálni a diákok személyiségét, az iskola pedig, amely a szülői ház mellett a második otthonuk volt, hitet és tudást adott, engedett gondolkodni, fejlődni, vitatkozni. Beszédében az igazgatónő megköszönte a tanárkollégák munkáját, akik a szülőkkel közösen terelgették a diákokat az évek során.

Díjkiosztó

A ballagási ünnepség további részében a végzős diákok búcsúztak szívből jövő szavakkal az iskolától és tanáraiktól, felelevenítve az elmúlt évek szép emlékeit és hogy mit is jelentett számukra az itt eltöltött idő. Idén sem maradhatott el a jelképes és ünnepélyes momentum, amikor a végzősök átadták az iskola kulcsát a tizenegyedikeseknek, ezt követően pedig az osztályfőnökök, Kovács Abigél és Pap Anikó díjazták a legjobb tanulókat. Idén volt az első év, hogy olyan tanulók ballagtak el, akik már tizenkét éve, első osztálytól kezdve diákjai a Lorántffy iskolának. A tizenkét évi hűséget emléklappal és egy emlékplakettel díjazták, amelyeket a kilenc tanuló Csűry Istvántól vehetett át. Az ünnep fényét emelte az iskola kórusának éneke.

P. Nagy Noémi