Jövedelemként könyvelik el

Jövedelemként könyvelik el

Nagyvárad- Hétfőn a
városháza dísztermében havi
rendes ülését tartotta a
nagyváradi Helyi Tanács. Az
önkormányzati képviselők több
gazdasági jellegű határozattervezetet
és szakjelentést is elfogadtak.


Megszavazták például, hogy
jövedelemforrásként legyenek
feltüntetve a helyi
költségvetésben azok a
beszállítók, illetve
hitelelezők iránti tartozások,
melyek esetében lejárt az a
törvényes határidő, ameddig az
érintetteknek jogukban áll
(vissza)igényelni ezeket. Az Ingatlankezelő
Igazgatóság
könyvelésében így
bevételként rögzítik azt a
99.187 lejt, mely pénzt a
beszállítóknak kellene kifizetni,
és a váradi kincstárba
vándorol jövedelemként az a 368.261
lej, mely többnyire a
tenderkiírásoknál
részvételi garanciaként letett
összegekből
származik.Igazítottak ugyanakkor a
Bihar Megyei Műemlékvédelmi
Alapítvány
100 ezer lej
értékű
összköltségvetésén is,
abban az értelemben, hogy bizonyos
összegeket átcsoportosítottak. Egy
reneszánsz-emléktáblának a
restaurálására 24 ezer lejt
javasoltak a programba elfogadott 20 ezer lej helyett,
viszont megvonták azt a 4.500 lejt, melyet
korábban a
műemléképületek
feliratozására utaltak ki, illetve a
tájékoztató
szórólapokra szánt 10 ezer lejt.
Egy ingatlan műszaki
dokumentációjának az
elkészítésére ugyanakkor
30.500 lejt irányoztak elő a korábbi
20 ezer lej helyett. Változatlanul
hagyták viszont az alapítvány
honlapjának műödéséhez
szükséges (3 ezer lej), az
adminisztratív jellegű (4 ezer lej)
és a bérköltségeket (38.500
lej).

Elfogadott szakjelentés


Megszavazták azt is, hogy Daniel- Dumitru
Negrean
képviselje a a
helyhatóságot a Partenie Cosma
Gazdasági Líceum
igazgatótanácsában, s
elfogadták a Szociális és
Közösségi Ügyek
Hivatalának (ASCO) azon
szakjelentését, mely a fogyatékkal
élő személyek
védelmére és a jogaiknak
promoválására vonatkozó
törvény betartását
érinti. Döntöttek arról is,
hogy kijelölnek egy olyan személyt, aki a
váradi önkormányzatot
reprezentálja a közkórházak
etikai tanácsában, s több olyan
övezeti urbanisztikai tervvel is
egyetértettek, melyek
különböző
építkezéseket
feltételeztek.  Ciucur Losonczi
Antonius