J. Kovács Magda: Magyar-román, román-magyar összehasonlító keresztnévszótár

J. Kovács Magda: Magyar-román, román-magyar összehasonlító keresztnévszótár
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának szervezésében 2019. május 7-én, kedden 17 órától J. Kovács Magda Magyar-román, román-magyar összehasonlító keresztnévszótár. Dicționar comparativ maghiar-român, român-maghiar al numelor de botez című könyvét mutatjuk be.

 

A kötetet ismerteti Tamásné Szabó Csilla. Házigazda: Egyed Emese

A kötet a magyar és a román keresztneveket veti össze. Mivel a két névrendszer átfogó összehasonlítására eddig még nem került sor, a szótár úttörő, hiánypótló munka. Az első részben több mint 2000 magyar keresztnevet mutat be és magyaráz a szerző a román olvasók számára is. A szócikkek megírásakor a szerző a magyar neveket elsősorban a román megfelelőikkel igyekezett egyeztetni, illetve a téves azonosításokat kiigazítani. Azokban az esetekben, amikor hibásan azonosítottak magyar és román keresztneveket, rámutat a tévedés okára. Például az Adalbert nevet gyakran azonosítják a Béla névvel, az Ákos sem azonos a mesterségesen alkotott Acațiuval, és a sort folytathatnók.

A román-magyar fejezet kb. 1000 névcikket tartalmaz, ha a román keresztnévnek nincs magyar megfelelője, akkor jelzi a szerző, hogy milyen nyelvből eredeztethető az illető név, és mi a jelentése az adott nyelvben.

A szótár értékét külön emeli az a tény, hogy ahol van ilyen, ott közli a nevek angol változatát is.

A szerző kiemeli: távol áll tőle a szándék, hogy a szótár ezen nevek lefordításának eszköze legyen, mert amint hangsúlyozza, mindkét névrendszer nevei egyediek, lefordíthatatlanok. Az egyén neve kizárólag eredeti, anyanyelvi formában juttatja kifejezésre a személy önazonosságát.

A kötetet az EME Bölcsészet- Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának szervezésében mutatják be az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jókai/Napoca utca 2-es szám alatti székházában.

 

Szervező (k): EME Bölcsészet- Nyelv-és Történelemtudományi Szakosztály

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!