Istentisztelettel értek véget a Magyar Napok Várasfenesen

Ünnepi istentiszteletre várta a híveket a várasfenesi templom
Ünnepi istentiszteletre várta a híveket a várasfenesi templom
VI. Fekete Körös-völgyi Magyar Napok harmadik, egyben befejező napján, vasárnap délután ünnepi istentiszteletre várta a környékbéli híveket a várasfenesi református templom, igét hirdetett Szücs Sándor, a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora.


Az ünnepségen jelen volt Szabó Ödön parlamenti képviselő, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, Borsi Lóránt ügyvezető alelnök, és Grim András szórványért felelős alelnök, továbbá a régió helyi RMDSZ elnökei, lelkipásztorok, kedves vendégek. Szücs Sándor Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt levele alapján idézte az Igét: “Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek!” Ezek az intések nem csak a mindennapi keresztény életünkről szólhatnak, hanem a magyarságról is, közösségi megmaradásunkról. Igehirdetés után Fazakas Ildikó református lelkipásztor, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket, majd a környékbéli egyházi kórusok szolgáltak: a kisnyégerfalvi, a belényesi, a köröstárkányi református kórusok, a várasfenesi baptista vegyeskórus és az Ászáf Fiai baptista kórus. Fenesi Ferenc körzeti RMDSZ elnök minden kórust emléklappal tisztelt meg. Az imádságos pillanatok után a háromnapos rendezvény értékelése következett. Előszór Borsi Lóránt, mint „rendezvényfelelős” tért ki arra, hogy a hatodik alkalommal megrendezett ünnepi eseménysorozat tradícióvá vált, és biztos pontként megállja a helyét a környékbéli magyarság kiemelt ünnepei között. Fontos továbbá, hogy bár létkérdés hagyományainkat ápolni és azokat továbbvinni a következő generációknak, de a múlton túltekintve ugyanolyan fontos a jövőbe nézni, hitelesen építeni azt.

Újabb makett

Szabó Ödön hozzászólásában kitért arra, hogy minden korszakból példaképeket állítsunk: a múltból elöljáróinkat, neves történelmi személyiségeinket, a jelenből akár édesanyáink, nagymamáink önfeláldozó munkáját és szeretetét, de a jövőre kitekintve fiataljaink is lehetnek példaképek, akik nem nyugszanak bele egy „egyen-társadalom” elszürkítő hatásába. Egy szóval jellemezve jelenkori társadalmat: kiszervezettség. Kiszervezzük életünk majd’ minden részét, és elveszti tartalmát a régi, biztos feladatközösség fogalma, ahol a család, mint társadalmi alapsejtnek volt a legfontosabb feladata. Csodálkozhatunk , hogy egyre magányosabbak vagyunk, egyedül maradunk? Ezért fontos, hogy ne szervezzük ki magyarságunkat, közösségben éljük meg nemzettudatunkat. Ha jellemezzük sorsunkat a poén alapján és „telkestől adtak át minket”, hát maradjunk a pályán, játszunk és szurkoljunk tovább. Nem csak akarattal, hanem hittel is: ha hiszünk és akarunk, valóságot tudunk teremteni magunknak. A pénteki, kisnyégerfalvi Bocskai-szobormakett átadása után most a belényessonkolyosiak gazdagodhattak: a közeljövőben igazságos Mátyás királyunk szobrával gyarapodhatnak, a makettet Fenesi Ferenc vette át a közösség nevében. Fenesi János alkalomhoz illő szavalata után a Szózat eléneklésével zárultak az ünnepi események a várasfenesi templomban, de az est hátralevő részében még szeretetvendégség várt mindenkit a kultúrotthonban. Három nap eseményei pezsegtek a Fekete Körös-völgyi Magyar Napok alkalmával, három helyszínen, sok szép, vidám élménnyel gazdagítva a résztvevőket. Dicséret a szervezőknek, jöhet a hetedik.
Kovács Zoltán