Istentisztelet és koszorúzás

Istentisztelet és koszorúzás
Az elmúlt hétvégén az RMDSZ biharpüspöki körzete és a Biharpüspöki Alapítvány megszervezte a X. Biharpüspöki Napokat. Tegnap délelőtt ünnepi istentisztelet volt a református templomban.

Szokás szerint a Biharpüspöki Napok második napján ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban, Isten megtartó igéjét Szekeres Sándor tiszteletes hirdette, Mikeás próféta könyve VI. részének 3-tól 5-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében azt kívánta: bárcsak meglátszana a biharpüspöki közösség életében, hogy nem csupán üres fogalom számukra a megváltás, nem gyávák, él bennünk a tisztelet, és fel tudnak nézni a vezetőikre.

Ezért egy hasonlattal élve arra emlékeztette az egybegyűlteket: egy héttel korábban elhangzott, hogy Istennek hajléka mintha átalakulna bírósággá, ahol peres ügyeket tárgyalnak, a templomba járók pedig akarva-akaratlanul belecsöppennének egy éppen zajló perbe, melyben róluk van szó. Most éppen a perújrafelvétel történik, maga Isten beszél, mondja el, hogy mivel vádol bennünket, s azt szeretné, ha meghallgatnánk őt. Arra figyelmeztet, hogy egész hívő életünk mintha megfáradt élet volna, a bűneink fárasztottak el minket. Elfelejtettünk, mit jelent a szolgaság háza, folyamatosan vitatkozunk és a szavainknak éle van. Minden elanyagiasodott, a pénz kérdése egyre inkább begyűrűdzik mindennapjainkba, nem engedjük, hogy Isten beleszóljon az életünkbe.

Koszorúzás

Ugyanakkor a lelkész arra hívta fel a püspökiek figyelmét, hogy szerinte régebben felnéztek a vezetőikre, volt emberség és tekintély, tisztelet azok irányába, akik a becsület és igazság bajnokai voltak, napjaikban viszont a szülők nem bíznak a gyermekeikben, azok pedig nem hallgatnak rájuk, mert „mindenki felett érezzük magunkat”. Megfeledkeztünk arról, hogy Isten szüntelenül velünk van, hogy tűzfalként megvédjen bennünket, adja Isten, hogy legyen olyan ez az ünnep, hogy felismerjük ezt, kérte a tiszteletes.

Az istentisztelet után a református atyafiak átvonultak a biharpüspöki hősök világháborús emlékművéhez, ahol a római katolikus hívekkel kiegészülve megkoszorúzták ezt. A jelenlevőket Pásztor Sándor, a váradi RMDSZ-frakció vezetője, Szekeres Sándor református lelkipásztor, Jitaru Szél Antal katolikus plébános és Timár Enikő, a Biharpüspöki Alapítvány elnöke köszöntötték röviden, majd koszorúk lettek elhelyezve a helyi RMDSZ-körzet, a két egyházközség, az alapítvány és az RMDSZ-frakció nevében.

Ciucur Losonczi Antonius