Istennek képernyői vagyunk

Istennek képernyői vagyunk
Nagyvárad – Március 25-27. között a Szent László Római Katolikus Gimnázium hatodik alkalommal biztosított otthont a Papi hivatások nyomában elnevezésű megyeközi hittan versenynek. A váradiak nyertek.

Benedek Ramóna hitoktató, főszervező az erdon.ro-nak elmondta: a Papi hivatások nyomában elnevezésű emlékverseny a Tanügyminisztérium hivatalos kalendáriumában is szerepel a megyeközi versenyek kategóriájábaEzn. A cél, hogy a fiatalokkal olyan szentéletű főpásztorok életét ismertessék meg, akik az erényeket hősies fokon gyakorolták és ezáltal példaképek lehetnek. A választás Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Márton Áron gyulafehérvári és Scheffler János szatmári püspökökre esett. A megmérettetésre a római katolikus teológiai líceumok IX-XII-es diákjainak egy-egy csapata jelentkezett, összesen tíz, háromfős csoport, hét megyéből.

A résztvevők péntek délután ismerkedtek egymással, 18 órától dr. Kovács F. Zsolt tisztelendő, irodaigazgató mutatott be szentmisét a Bazilikában. Szombat reggel a Szent László Gimnázium kápolnájában gyülekeztek a vidékükre jellemző népviseletekbe öltözött diákok és felkészítő tanáraik, kisérőik, ahol Szabó Ervin spirituális atya, valamint Kiss Albert kanonok, katekétikai felelős üdvözölték őket. A szentáldozás után a jelenlevők átvonultak a tanintézet dísztermébe, ahol Benedek Ramóna, Mons. Fodor József általános helynök és Zalder Éva igazgatónő is köszöntötték a megjelenteket. Ezután elkezdődött a két részből álló emlékverseny. A hat pontból álló változatos elméleti feladatsort Vincze Zsolt tanár állította össze, villámkérdésekre adott helyes feleletekkel is lehetett pontokat szerezni. A második részben a versenyzők egy-egy általuk összeállított kisebb színdarabot mutattak be. Emlékezetesnek bizonyultak a különböző védőbeszédek is. A zsűriasztalnál dr. Kormányos László történelemtanár, Vajda Zita Bonifácia nővér, Zalder Éva, Mons. Fodor József, Kiss Albert és dr. Kovács F. Zsolt foglaltak helyet.

Ünnepélyes díjkiosztás

Az ünnepélyes díjkiosztást és eredményhirdetést szombat délután tartották a Püspöki Palota dísztermében. Exc. Böcskei László váradi megyés püspök külön köszöntötte a diákokat- akik szerinte örömmel és lelkesedéssel tanúskodtak nagyjainkról-, a felkészítő tanáraikat- akik végigkisérik a fejlődésüket és segítik a kibontakozásukat-, valamint a támogatókat is. A főpásztor kiemelte annak a „rendkivüli vállalkozásnak” a fontosságát, melynek köszönhetően a versenyzők felkutatták múltunkat, belenéztek történelmünkbe és felmutatták értékeinket, mely által ők is értékhordozókká váltak. Arra buzdította őket: folytassák ezen munkájukat, hiszen nem elég megismerni valamit, el is kell sajátítani azt, magunkévá kell tenni. „Azt mondta valaki: Istennek a képernyői vagyunk, rajtunk olvassák le az emberek, hogy kire vagy mire vagyunk beállítva. Fontos tehát, hogy tiszta kép legyünk, mely Isten jóságáról és szeretetéről tanúskodik”, fogalmazott.

A versenyzők munkáját Mons. Fodor József vikárius méltatta, kiemelve a szép és sokatmondó jeleneteket. Zalder Éva igazgatónő az irodalomtanár szemével értékelt, Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes pedig azon meggyőződésének adott hangot: a helyezésétől függetlenül mindenki győztesnek érezheti magát.

 Első helyezettek

Dicséretet érdemelt a gyergyószentmiklósi Gépipari Iskolacsoport (Láng Melinda, Ferencz Emese és Fodor Rita, felkészítő tanár: Páll Ildikó) és a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolacsoport (Fekete Dávid, Orosz Roland és Molnár Réka, tanár: Gnand Zoltán) csapata. Harmadik lett a gyímesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium (Tankó Emőke, Mészáros Emese és Tankó Beáta, tanár: Bálint Róbert), a második helyen pedig a nagykárolyi Kalazanci Szent József Teológiai Iskolacsoport (Csizmár Botond, Ninács Barbara és Baumli Annamária, tanár: Czumbil Rita) végzett. A vetélkedőt a váradi Szent László Római Katolikus Gimnázium nyerte (Sisák Norbert, Tóbiás László és Veres Janka Eszter, tanár: Benedek Ramóna).

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: , , ,