Isten világosságot adott…

Isten világosságot adott…
Nagyvárad- Vasárnap este ért véget a nagyvárad-csillagvárosi református templomban szervezett ökumenikus imahét. A záróalkalmon Farkas Zsolt tiszteletes szolgált, rövid kulturális műsor is volt.

A záróalkalomért a várad-őssi református egyházközség felelt, Isten megtartó igéjét pedig Farkas Zsolt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület személyi ügyi előadó tanácsosa hirdette, aki a köröstarjáni, oláhszentmiklósi és toldinagyfalui szórványgyülekezetek lelkipásztora is. Szószéki beszédében- melynek alapját Ésaiás próféta könyve 61. fejezetének első és második verse képezte- azt emelte ki, hogy Isten Krisztus megváltó ereje által világosságot adott nekünk, ami mennyei energiával tölti el a lelkünket, és megmutatja a helyes utat, hogy ne botorkáljunk. Az imahét vezérgondolata ugyanakkor az, hogy együtt kell haladnunk, mert lehetetlenség Krisztust kettészakítani, ezért megerősödve vissza kell térnünk ahhoz az értékhez, melyet Isten a lelkünkbe plántált. Együtt kell hirdetni az örömhírt, mert ezt Isten az egyházára bízta, melynek mindannyian tagjai vagyunk. Az evangéliumot, mely Isten azon ősi ígéretének a beteljesülését jelenti, hogy elküldi a Megváltót, hogy kivezessen bennünket a sötétből. Nem mindig könnyű az evangéliumot önmagunkban megélni, ezért oda kell figyelnünk arra, hogy legelőször is igazzá legyen bennünk, hangsúlyozta a tiszteletes, hozzátéve: amíg nem járja át egész bensőnket az örömhír, addig nem tudjuk hitelesen terjeszteni, hiszen csakis az Úrral együtt van nekünk utunk a világosságban. Úgy fogalmazott: ha igazzá vált bennünk az evangélium, akkor hirdetni tudjuk szóval, cselekedettel, magatartással, mindennel ott, ahová Isten minket helyezett, együttes erővel, másokkal közösen. Akkor is tennünk kell, Istennel együtt, ha néha nehéznek bizonyul ez a feladat, annak érdekében, hogy eltűnjön a tévelygés, a céltalanság, és az az állapot, ahol csak félni lehet.

Kulturális műsor

Az igehirdetés után Vincze Zoltán csillagvárosi lelkipásztor üdvözölt mindenkit, és adott azon meggyőződésének hangot, hogy a közösségi ünnepként elkönyvelhető imaheti alkalmaknak köszönhetően épült egymás hitünk. Ezután kulturális műsorra került sor: énekszolgálatot végzett Nagy Judit Noémi, a várad-őssi református egyházközség kántora, akit Józsa Domokos, a várad-szőllősi római katolikus templom orgonistája kísért. Felcsendült Händel Messiás című oratóriumából egy ária, majd Baranyi Tünde, az őssi ifjúsági kórus tagja énekelt el egy Berkesi Sándor-szerzeményt, végül pedig C. Franck Panis Angelicus című kompozíciója hangzott el. Az istentisztelet úrvacsora osztással ért véget, ágendás beszédében Vinczéné Pálfi Judit, a KREK missziói előadó tanácsosa azt fejtette ki: miért mondta Krisztus a szereztetési igében, hogy az ő halálát hirdessük?

Ciucur Losonczi Antonius