Isten valamennyiüknek ad esélyt

Isten valamennyiüknek ad esélyt
Nagyvárad- Az idén is rengetegen vettek részt a karácsony éjféli szentmisén a Székesegyházban, amelyet Exc. Böcskei László megyés püspök celebrált. Vakon Zsolt püspöki titkár elmélkedett.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: angyali szózat adta hírül, hogy megérkezett, amit már elveszettnek vagy eljátszottnak hittünk, vagyis a megváltás és szabadulás reményét, örömét, mely által új kapcsolat született, vagy inkább egy nagyon is régi éledt fel, az Istennel való élő kapcsolat, aki fiában megtestesülve kiterjesztette hatalmát a világra, hogy meggátolja a hitetlenséget, a bizalmatlanságot és az erőszakot. Eljött tehát az ideje annak, hogy átlépjük saját korlátainkat, és több teret engedjünk az isteni szeretet és béke sugárzásának. Az Úr ugyanis jó és irgalmas hozzánk, legyünk hát mi is jóságosak, és adjuk tovább a tőle kapott ajándékot- tanácsolta a főpásztor.

Jelképek

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében Vakon Zsolt püspöki titkár, ifjúsági lelkész felidézte, hogy minden évben karácsonykor felolvassuk a jól ismert és szeretett történetet arról, hogy Isten egy egyszerű gyermek képében belépett a mi életünkbe. Ugyanakkor mindannyian fel tudunk eleveníteni egy olyan pillanatot, amikor Isten belépett a mi személyes életünkbe.
Arra is felhívta a figyelmet: egy születésnap az ünneplésről és az ajándékozásról is szól, s mivel karácsonykor Jézusnak van a születésnapja, illik, hogy vigyünk neki valamit. A karácsony éjféli szentmisén közreműködők menete is ezért indult a sekrestyétől és irányult a jászol felé, mert tulajdonképpen mindannyiunk útja Istentől Istenhez vezet, tőle jövünk és hozzá térünk vissza. A Vakon Zsolt által kiválasztott négy ártatlan gyermek pedig ajándékot vitt a Jézuskának, melyek mind szimbolizáltak valamit: egy kosárkában gyümölcsöt, gabonát és szalmát, egy kicsi lámpást, melynek fénye arra utalt, hogy Isten mindannyiuk számára a világosságot kell jelképezze, és takarót, hogy a kisded ne fázzon. Ahogy Isten fátylat borít mindannyiunk bűnére, múltjára, hiszen minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek jövője. Isten valamennyiüknek ad esélyt, a születésnapján felénk fordítja arcát, és hív minket egyházába, mely az a hely, ahol mindenki megtapasztalhatja, hogy meghallgatják őt, szeretik, és megbocsátanak neki. „Az Isteni irgalmasság Rendkívüli Szentévében tegyük fel a pápaszemet, és a szentatya szemével szemléljük a körülöttünk levőket, legyünk egy jobb világ, és szerethetőbb egyház építői”- javasolta.

Koncert és pásztorjáték

A éjféli szentmise előtt orgonakoncert volt, a szertartáson pedig W. A. Mozart Koronázási miséje és a karácsonyi népénekek csendültek fel, melyeket a Székesegyház kórusa és zenekara adott elő Kristófi János irányításával. Ugyanakkor a kivonulás előtt a Vár-Lak Ifjúsági Központba járó fiatalok mutattak be pásztorjátékot.

Ciucur Losonczi Antonius