Isten szeretetét ünnepelték

Isten szeretetét ünnepelték
Nagycsütörtök délelőtt szokás szerint az egyházmegye papsága együtt misézett Exc. Böcskei László megyés püspökkel a Székesegyházban. Az ünnepi liturgiának két kiemelkedő mozzanata volt.

DSCN3687

A Székesegyházban a kispapok, a hívek és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum sok diákjának a részvételével is zajlott szentmisének két kiemelkedő mozzanata volt: a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetű enciklikájából idézte a Szent Ágoston által megfogalmazott azon gondolatot, miszerint „ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot”. Hangsúlyozta: az isteni szeretet tanújaként gyűltek tehát össze, hogy együtt ünnepeljék azt a szeretetet, melyet Ferenc pápa az isteni irgalmasságnak nevez, és ezért arra buzdít a Szentatya, hogy legyünk nyitottak, érzékenyek, befogadóak és fogékonyak az irgalom megannyi jeleire, hiszen minden erre vezethető vissza. Ugyanakkor az isteni szeretet mutatkozik meg azáltal is, hogy papokat választ ki, akiket azzal a küldetéssel ruház fel, hogy hirdessék az örök lét örömét az egész világon.

Úgy fogalmazott a főpásztor: a nagycsütörtöki krizmaszentelési mise tulajdonképpen nagyon szépen kifejezi azt, ami a húsvét ünnepe kell jelentsen számunkra, vagyis a megújulást. Meg kell ugyanis újulnunk azért, hogy hitelesen tudjuk képviselni Isten szeretetét a világ előtt, és emiatt kell engedjük, hogy átjárjon bennünket a Krisztustól származó belső fény és tűz.

Papi identitás

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Homíliájában Exc. Böcskei László a papi identitásról elmélkedett. Hangsúlyozta: a papoknak állandóan töltekezniük kell, az imák és a szentmise áldozat bemutatása által. Soha sem szabad megfeledkezniük arról, hogy a hivatásuk az isteni kiválasztás titka, az identitásuk pedig az ige és a szentségek szolgálatából ered, ezért magasabb rendű a többinél. Ugyanakkor minden akadály ellenére meggyőző és hiteles kell legyen a munkájuk, nem elszigetelt vagy egyénieskedő. Példaadóan kell viselkedjenek, és úgy, hogy magatartásuk követésre sarkalljon másokat is. „A hivatásunk magasztossága, és küldetésünk kiválósága érdekében csak a Mester közelében érezhetjük jól magunkat”- nyomatékosította a főpásztor.

Ciucur Losonczi Antonius