Isten országának keresése: a közös nevező

Isten országának keresése: a közös nevező
Nagyvárad – Az evangélikus-lutheránus templomban folytatódott szerdán este az ökumenikus imahét soron következő alkalma.

A templomban szép számban összegyűlt híveket a hézigazda lelkész, Mátyás Attila köszöntötte, aki elmondta, hogy ez a közös ökumenikus imahét fennen hirdeti azt, hogy minden ember Isten gyermeke. Az evangélikus-lutheránus egyház  azt akarja, hogy jobban megismerük egymást. Ezt követően a püspökök és lelkészek az előre megbeszélt sorrendben szóltak az egybegyűltekhez. Elsőként Böcskei László római katolikus megyés püspök fordult a gyülekezethez, elmondva, hogy jól eső érzéssel tölti el az, hogy az egyház egységéért imádkozhatnak. Az érdekek előtérbe kerülése elénk állítja az önmagáért élő embert, aki nem ismer sem Istent, se felebarátot, a keresztény ezzel szemben felismeri azt, hogy az Az Úr adja azt az erőt, ami életünknek értelmet ad, Krisztus adja a fényt, hogy ne botorkáljunk az életben, a helyes cselekedeteink sugalmazója pedig a szentlélek, h angsúlyozta Böcskei László, aki hozzátette: nincs olyan akadály, melyet nem lehet megoldani akkor, ha szeretetben élünk. „Összefogásunk imával is fejezze ki azt, hogy tenni akarunk valamit a világért” – zárta szavait a római katolikus elöljáró.

A XX. század eretneksége

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke feltette a kérdést, hogy mire alapozza az egyház a tekintélyét, hogy az egységről beszéljen a mai, egyáltalán nem egységes világban? „A keresztény eber keresi Isten orsazágát. Ez a keresés az a közös nevező, amely egységbe kovácsolja az embereket” – határozta meg az meberek egységének alapját a püspök. Csűry figyelmeztetett arra, hogy válságban élünk, és csak azoknak van esélyük kilábalni az anyagi, erkölcsi válságból, akik Isten országát keresik. Csűry István végezetül azt kívánta, hogy minél több Istent szerető ember legyen a Földön.

Virgil Bercea görög-katolikus püspök kiemelte, hogy sokan gondolhatják azt, hogy ezen az imaheten megjelentek naívak, mert a huszadik század legnagyobb eretnekségét, az ökunenizmust hirdetik. Majd kalkuttai Teréz anya szavait idézve elmondta, az emberek hálátlansága, rosszindulata értetlensége ellenére mégis legyünk jók, építsünk, legyünk tisztességesek, és imádkozzunk. Liviu Toma adventista lelkész a szeretet erejét és fontosságát hirdette, végezetül pedig Buzogány Csoma István unitárius lelkész hangot adott örömének, hogy az ökumenikus imahetekbe egyre több ember és egyház bekapcsolódik.

Pap István