Isten országa egy igazgyöngy

Isten országa egy igazgyöngy
Nagyvárad- A Festum Varadinum keretében csütörtök délután ünnepséget szerveztek a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség templomában. Az istentiszteletet követően egy képkiállítás megnyitójára került sor.

Az ünnepség alkalmából zsúfolásig megtelt a nagyváradi unitáriusok temploma. Isten igéjét dr. SzabóÁrpád püspök hirdette, Máté evangéliuma  13. részének 45-46. versei alapján. Szószéki szolgálatában az egyházfő Jézus egyik példabeszédére utalva igazgyöngyhöz hasonlította Isten országát. Arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy amiképpen a halászok a rájuk leselkedő számos veszély ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyöngy birtokába jussanak, úgy a keresztény emberek gondolatai is Isten országára kell összpontosuljanak, ez legyen számukra a legfontosabb érték, misszió és szenvedély, életük mozgatórugója, koronája és végső célja. Ahogyan a kereskedők mindent odaadnának a drágagyöngyért, úgy az emberiség nagy hittevői, szolgálói és áldozatvállalói is hasonlóképpen cselekedtek, az volt a legboldogabb közöttük, aki a legtöbbet adhatott Isten országáért. Tegyük fel mi is magunknak a kérdést, hogy kik vagyunk valójában, milyen értékrend szerint élünk, majd rendezzük kapcsolatainkat Istennel és embertársainkkal. “Keressük a drágagyöngyöt, vagyis Isten országát, hogy megtalálhassuk, s ha ráleltünk, tegyük rá az életünket, ez legyen létünk legfőbb értelme”, zárta szavait a főtiszteletű.

Testvéregyházak hozzászólásai

Az istentisztelet követően Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztor köszöntötte a jelenlevő egyházi és világi személyiségeket, az ünneplő közösséget. Ezután Strausz Imre István (orgona) és Ráduly Zsófia (hegedű) adott rövid koncertet, majd a testvéregyházak képviselői kaptak szót. Kiss Albert római-katolikus provikárius a 149. zsoltárból idézve azt kivánta: “az együvé tartozás szeretete vezessen minket tovább békében, szeretetben és egyetértésben”. Történelmi visszatekintésében Tőkés László református püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy az idők folyamán szétszakadt az ország, a nemzet és az egyház, a mi feladatunk pedig az, hogy a különbözöségünkben az egységet keressünk, s erre jó alkalom a Festum Varadinum. Mátyás Attila evangélikus alesperes a közelmúltban Váradra került unitárius lelkipásztornak sok sikert kivánt a szolgálatához.

Tárlatnyitó

A templombeli programot követően a tömeg az alagsorba vonult, a Simó Benjámin Galéria névadó ünnepségére. A közelmúltban elhunyt Simó Benjámin az unitárius egyházközség lelkes támogatója, patrónusa volt, akiknek élete, emberi nagysága példa kell legyen a gyülekezeti tagok számára, derült ki Buzogány Csoma István és Biró Rozália alpolgármester hozzászólásaiból. Ezt követően Demeter Panna és zenekara lépett fel nyárádmenti, küküllőmenti, boncidai és széki népdalokkal, majd Jakobovits Márta képzőművész megnyitotta Halmágyi Csaba, a Partiumi Keresztény Egyetem harmadéves reklám-grafika szakos hallgatójának képeiből összeállított kiállítást. A tárlatot hétköznaponként 10-18 óra között lehet megtekinteni.

 

Ciucur L. Antonius