Isten nevelésének eszköze az igehirdetés

Isten nevelésének eszköze az igehirdetés

Nagyvárad – Anyák napján a
várad-rogériuszi református templomban
is üdvözölték az
édesanyákat. Pető Csilla gondnok,
parlamenti képviselő egy-egy szál
virággal köszöntötte őket a
kijáratnál.


A vasárnap délelőtti istentisztelet
kezdetén Kerekes József
tiszteletes is köszöntötte az
édesanyákat. Sajnálatát
fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy a műsorral
készülő gyermekek csak május
10-én fognak fellépni, de, mint mondta, a
hosszú hétvége
alkalmából többen elutaztak,
így foghíjas  lett volna az
előadás. Az igehirdetés
alapjául János evangéliuma
16. részének 16-23. versei, valamint
Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez
írt első levele 5. részének
16-24. versei szolgáltak. Szószéki
beszédében a lelkipásztor arra
hívta fel a figyelmet, hogy
különbséget kell tenni az
oktatás  és a
nevelés  között.
Előbbi csupán egy ismeretanyagnak a
közlését és
átadását jelenti, utóbbi
pedig példát ad és modellt
nyújt.

Segítséget nyújt


Keresztényként élni tehát
nem csak annyit jelent, hogy elsajátítom
az anyaszentegyház nyelvét, hanem azt is,
hogy hagyom magam neveltetni Isten
lelkétől. Az örvendezés, a
hálaadás és az
imádság egyszerre  fejezik ki
az Isten nevelő szándékát
és akaratát, ennek a nevelésnek
pedig az eszköze  az
igehirdetés, mely képessé tesz
bennünket arra, hogy rugalmasan kezeljük a
dolgokat. Segítséget nyújt abban,
hogy helyesen tájékozodjunk
zűrzavaros világunkban és
egyúttal reményt is kinál, hiszen
ha a mindenható Isten az ő
igéjével vezet bennünket, akkor nem
tévedünk el a minket
körülvevő lelki
sötétségben, hangsúlyozta a
tiszteletes.


Az istentiszteletet követően a
kijáratnál Pető Csilla
egyházközségi gondnok, parlamenti
képviselő egy-egy szál
virággal  köszöntötte
a templomból kilépő
édesanyákat.

Ciucur Losonczi Antonius