Isten megtartó, megőrző igéje

Isten igéje megszólít, formálja lelkünket, hangzott el az istentisztelet keretében
Isten igéje megszólít, formálja lelkünket, hangzott el az istentisztelet keretében
A Csillagocska Alapítvány jubileumi rendezvénysorozatának harmadik napján ünnepi istentisztelet volt a nagyvárad-réti templomban, melyet, amint az már hagyomány, megemlékezés követett.

A nagyvárad-réti református gyülekezet Sztáray Mihály énekkarának műsorával kezdődött el a vasárnap reggeli istentisztelet, majd keresztelővel folytatódott az ünnepség. Ezt követően dr. Pálfi József tiszteletes, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, s a Csillagocska Alapítvány elnöke János Evangéliumának 17. fejezetéből idézte azt a részt, mely Jézus főpapi beszédjeként ismeretes. Vannak a bibliának olyan részei, mondta el a tiszteletes, melyek után az ember úgy érzi, hallgatni kell és hagyni, hogy lelkében tovább beszéljen, amit olvasott – s e rész is ilyen, ez a csodálatos és nagyon mély rész, mely egy szent dialógusba von be bennünket, melyben Jézus úgy fohászkodik az Atyához, hogy közben beszélget vele.

A szeretet egységéért

Az ima során az egész egyházért imádkozik – nem ezért, vagy azért a felekezetért, hanem AZ egyházért, s közben az egész világért – ezeknek a soroknak az olvastán fogalmazódott meg Kálvin Jánosban a soli Deo Gloria elv, ezek azok a sorok, melyeket a szeretett tanítvány, János, a kutatások szerint vénséges vén korában vetett papírra. A szöveg irányjelző mozdulattal kezdődik – Jézus felemelé szemeit az égre – mint mindig, amikor imádkozik, gyógyít vagy épp halálból támaszt fel, szemeit, figyelmét az Atyához fordítja, mintegy irányadásként az emberek számára.

A későbbiekben a „megtartám őket”, „megőriztem őket” kifejezésekkel találkozunk, „és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön” – ez az emlékezés, mely számunkra is segítség arra, hogy helyére kerüljenek a dolgok, ez az, ami nemzeti ünnepeink során is történik, jegyezte meg a lelkipásztor.

Első sorban az ő igéjével tart meg bennünket is – mi is számtalanszor meggyőződhettünk róla, hogy Isten igéje mennyire megtartó, megőrző, mennyire fontos, hogy tudunk olyan igére találni, mely megszólít az ő lelke által, vagy formálja életünket. Ezenkívül a hívő emberek által is megtartatunk, azzal a láthatatlan, Lélek által szőtt kapcsolattal, mely képes olyan szálakat szőni emberek közé, melyeket mi nem tudnánk, s a Lélek szférája, védőburka körülvesz és véd bennünket.

Jézus nem az egyházért, mint intézményért imádkozik, de még a tanítás egységéért sem, hanem az abszolút krisztusi szeretet egységéért, hangzott el. „A mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk” – hangzik a főpapi ima. „Én erről nem tudok sokat mondani. Ez egy belső út, amit végig kell járnunk, s aki ezt megteszi, oda belülre kerül…” – mondta a tiszteletes.

Főpróbán

Amint a későbbiekben elhangzott: a hagyomány szerint ilyenkor, a Csillagocska néptánctalálkozó harmadik napján, az istentisztelet után fellépnek a gyerekek és kiértékelések hangzanak el, azonban ezúttal mind a kórus, mind az énekkar tagjai a színházban voltak, a délutáni előadás főpróbáján. A Himnusz eléneklését követően az istentisztelet megemlékezéssel folytatódott, a templom udvarán.

Neumann Andrea