Isten érkezése kaland, mely szívünkhöz szól

Isten érkezése kaland, mely szívünkhöz szól
Családias hangulatú adventi ünnepség zajlott az Anna Nőszövetség szervezésében, a nagyváradi Tibor Ernő galériában. Elmélkedéssel kezdődött, ajándékosztással és szeretetvendégséggel zárult.

Az Anna Nőszövetség megalakulása óta minden évben megszervezi a meghitt hangulatú advent ünnepséget, énekekkel, versekkel, ajándékokkal. Az idén sem volt ez másképp. Sarkadyné Kelemen Mária, a szövetség elnöke köszöntötte szombat délután a jelenlévőket. Mint elmondta, gyakran elfeledkezünk arról, mi is az ünnep lényege, s e közös, családias hangulatú ünneplés a karácsonyvárás valódi jelentőségére igyekszik felhívni a figyelmet.

Erősödjünk meg

Széll Katalin, a Tibor Ernő Galéria titkára, a nőszövetség alelnöke szavalatával folytatódott a program, Almási Mihályné Adventi csendben című verse hangzott el, majd Vinczéné Pálfi Judit református lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadótanácsosa üdvözölte a a jelenlévőket a magyar felekezetek több üdvözlési formájával, majd a csillagvárosi nőszövetség ajándékát, egy ünnepi fehér gyertyát adott át az esemény házigazdájának.
Advent küszöbén figyeljünk a lelkükre, mondta a lelkipásztor. Ilyenkor elkap bennünket a nosztalgiázás, visszagondolunk arra, milyen volt, amikor gyermekként otthon főzött szaloncukrot csomagoltunk, házicsokoládét ettünk. De nem szabad megállnunk a nosztalgiázásnál, az ige többre hív, meg is kell erősödnünk, hiszen Isten érkezése hozzánk kaland, melynek során az ember szíve megmozdul. Feszülten várunk ilyenkor szeretteinkre, s amikor megérkeznek, minden beteljesül, de az élet minden napja nyújthat számunkra ilyen élményt, hiszen aki Istent várja, annak az életébe mindennap megérkezik a mi kegyelmes, szerető, megbocsátó Istenünk. Ha az Ő gyermekei vagyunk, lélekben erősödnünk kell, fontos tudnunk elfogadni, amit nyújt, és felajánlani neki mindenünket. Vajon átengedjük-e a szívünket Istennek, hogy átformálja azt nap mint nap? A lelkipásztor azért imádkozott, hogy Isten, aki úgy jön be az életünkbe, ahogy mi el sem tudjuk képzelni, lélekben töltsön be bennünket, adjon mindent meg, hogy zsúfolásig telve legyen tartalommal az életünk.

Éljünk jogunkkal

Később a lelkipásztor egy másik minőségében, azaz RMDSZ szenátorjelöltként is szólt az egybegyűltekhez. Mint mondta, mindenkinek, aki betöltötte a tizennyolcadik évét, felelőssége, hogy éljen azzal a jogával, amely által egy kicsit beleszólhat abba, hogy milyen legyen a magyar emberek élete ebben a anyaországtól elszakított hazában, s menjen el szavazni. Azért is fontos ez, mert Isten után a mi kezünkben van a gyermekeink élete, s ezáltal is kifejezhetjük a szeretetet, mely nemcsak szó, hanem cselekedet is.

Ezt követően Hajbók Klára adventi köszöntőket szavalt el, Baranyi Tünde pedig egy népdalt adott elő, majd Meleg Vilmos szólt az egybegyűltekhez, színművészként és képviselőjelöltként. Mint mondta, színészi mivoltját felülírja az a vállalás, melynek szolgálatába szegődött; eddig Thália-papként igyekezett azokat az értékeket felmutatni, melyek erősítik hitünket, kötődésünket ehhez a földhöz, hiszen száz éve várakozásban élünk mind, akik itt születtünk, s hiába telt el sok-sok év, a politika nem tud újat hozni, legutóbb épp az egyik legnagyobb magyar értéket, a csíksomlyói búcsút húzták ki a román politikum egyetértésével az UNESCO világörökségi listájáról.

Erőt felmutatni

Ha nem tudunk erőt felmutatni, egységet, félretéve jogos, vagy kevésbé jogos ellentéteket, hibákat, bűnöket, melyek az általa is alapított RMDSZ keretében is felsorolhatók, akkor nem fogunk tudni gátat szabni az egyre nagyobb erővel feltörő nacionalizmusnak, mondta Meleg Vilmos, aki a későbbiekben többek között Tóth István Tamás könyörgése, valamint Juhász Gyula Várad című versét szavalta el. Amint a már hagyomány, az est közös énekléssel folytatódott, majd minden jelenlévő szimbolikus ajándékot kapott a nőszövetség részéről. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Neumann Andrea