Isten eloszlatta a sötétet

Isten eloszlatta a sötétet
Nagyvárad- Szenteste Exc. Böcskei László megyés püspök mutatta be az éjféli szentmisét a váradi Bazilikában. Szentbeszédet dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató mondott, közreműködött a Székesegyház kórusa.

 

 

Karácsony éjjelén szokás szerint zsúfolásig megtelt a nagyváradi Székesegyház. Az éjféli ünnepi szentmisére való ráhangolódásképpen 11 órától karácsonyi orgonakoncertet adott Kristófi János orgonista, zeneművész, műsoron az alkalomhoz illő Bach- és Liszt-szerzemények szerepeltek.

Az éjféli szentmise egy különleges jelenettel kezdődött: a papság félhomályban vonult be a szerényen feldíszített templomba, hogy a később felragyogó fényekkel érzékeltetni tudja a karácsonyi éjszaka ragyogó eseményét. Köszöntőjében Exc. Böcskei László váradi megyés püspök azt emelte ki: Krisztus Urunk születését sem fényes palotában készítették elő az emberek, nem várta őt ujjongó népsereg, hanem szerényen és csendesen érkezett. Minden karácsony éjjelén szimbolikusan mi is a betleheni jászolba helyezzük a kisded Jézust és tiszta örömöt érzünk amiatt, hogy Isten látogatott meg minket Szent Fia révén, hogy a sötétbe ragyogást és fényességet hozzon, elhozza számukra a békét, és vigasztalást nyújtson a szenvedőknek, a magányosoknak és a kitaszítottaknak. Legyen mindenki felett Isten angyala, aki Krisztus születésének örömhírével ajándékozott meg minket, kivánta a főpásztor.

 

Ő maga szállt alá

 

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Szentbeszédében dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója azt hangsúlyozta ki: a karácsonyi üzenet lényege abban rejlik, hogy Isten nem csupán világossá tette a sötétet, hanem ő maga szállt alá, hogy eloszlassa a sötétséget. Karácsony éjjelén ő lett a legkisebb, a legártatlanabb, a legszegényebb és a legkitaszítottabb, hiszen a lényegéhez hozzátartozik: hatalma van ahhoz, hogy félreálljon. Nem pazar sugárút vezet tehát hozzá, hiszen az egyszerűséget képviselő pásztoroknak mutatta a betlehemi csillag az utat. Ne féljetek, mondta nekik az angyal, ahogyan később Krisztus is azt tanácsolta a tanítványainak. Talán még sohasem volt szükség annyira ezen bátorító szavakra, mint manapság, amikor „embertárs hiányban szenvedünk”- mutatott rá a tisztelendő, aki egy történet elmesélésével arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy nem csupán a sötétség, hanem a magány is félelmet szül. Isten azonban eljött közénk, hogy társnak szegődjön mellénk és mutassa nekünk az utat, hogy ne legyünk egyedül-mondta.

A szentáldozás után Exc. Böcskei László több nyelven kívánt boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek. A szentmise zenei részét Mozart koronázási miséje és karácsonyi népénekek képezték, melyeket a Székesegyház kórusa és zenekara adott elő.

 

Ciucur Losonczi Antonius