Isten akaratának kinyilatkoztatása

Mária-jelenések az ősegyházban címmel tartott előadást szerdán délután a nagyváradi római katolikus püspöki palotában Fejes Anzelm Rudolf, premontrei rendi apát, prépost-prelátus.

Igazságnak tükre címmel a Mária-tiszteletről tart előadás-sorozatot Fejes Rudolf Anzelm O.Praem. premontrei apát. Az előadás-sorozat célja a lelki élet gazdagítása, illetve a Mária-tisztelet helyes mederbe terelése. Ennek az eseménysorozatnak első alkalmára szerdán délután került sor a váradi barokk palotában, a nagyváradi római katolikus püspökség székhelyének dísztermében. Itt elöljáróban Böcskei László megyés püspök köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket, majd elárulta, hogy az elmúlt évben, a Hit évében egy előadás-sorozatot szervezett az egyházmegye, és annak egyik előadása Máriáról szólt. Mivel azt tapasztalták, hogy nagy volt az érdeklődés a téma iránt, úgy gondolták, hogy visszatérnek a Mária témához, és Fejes Anzelm Rudolf premontrei apát felvállalta azt a feladatot, hogy három előadást tart. Ennek a sorozatnak első része a mostani alkalom, amikor az apát a Mária-jelenésekről beszél. Végezetül Böcskei László hozzátette, hogy az előadást a 83. életévét betöltő Tempfli József, kiérdemesült megyés püspök tiszteletére ajánlja fel.

Misztérium

Ezt követően Fejes Anzelm Rudolf apát, a nagyváradi premontrei rend prépost-prelátusa lépett mikrofonhoz. A Mária-jelenések az ősegyházban című előadásában a prépost-prelátus kiemelte, hogy egy Mária-jelenést nem lehet tudomáynosan száz százalékig megmagyarázni, mert az mindig egy misztérium, ugyanakkor egy Mária-jelenésnek mindig van aktualitása. Csak a hit által megvilágosodott elme, és a természetfeletti iránti nyitottság teszi érthetővé az emberek számára a Mária-jelenéseket, szögezte le az apát, aki többek között hangsúlyozta azt is, hogy a Mária-jelenések nem bővítik a kinyilatkoztatásban foglalt isteni akaratot és üzenetet, nem tesznek hozzá, és nem vesznek el Jézus tanításaihoz, illetve tanításaiból, hanem megvilágítják Isten akaratát egy adott korban. Ezt követően az apát rátért a konkrét Mária-jelenések bemutatására, és beszélt azok jelentőségéről. Az alapos, komoly teológiai szaktudásról árulkodó előadást a nagyszámú közönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig. A következő előadás május 14-én lesz, témája pedig a Mária-misztika a középkorban lesz.

Pap István