“Isten akarata nyilvánuljon meg az életünkben”

Fotó: Szuhai Sándor
Fotó: Szuhai Sándor
Szeptember 13-án, a 24. évközi vasárnap 12 fiatal részesült a bérmálás szentségében Tenkén a római katolikus templomban, mely által megkapták a Szentlélek ajándékait és az egyházközség felnőtt keresztény híveivé váltak.

Az ünnepi szentmisén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a megszentelt olajjal, krizmával. A bevezetőben egy bérmálkozó fiú, egy szülő, majd Sheck László tenkei plébános, a bérmálkozók felkészítője köszöntötte a püspököt. Az olvasmány, szentlecke és evangélium felolvasása után Sheck László atya bemutatta a bérmálkozásra felkészített híveket, akik a szentség kiszolgáltatását kérték. A püspök atyától a magyar és román nyelven mondott prédikációjában a következőket hallottuk: „Ebben a szentmisében azért imádkozunk, hogy nyitott szívvel várjátok a Szentlelket, kedves bérmálkozók. Hallottuk az evangéliumban, hogy új szívet adok nektek – a bérmálási szentmisén ez a megújulásra utal. Az Úr Jézus fontos feladatok elé állít bennünket. Megkérdezi: Kinek tartanak az emberek? Kinek tartotok ti? Ti, akik hallgatjátok tanításomat. Akik követtétek csodáimat. Péter apostol válaszol: Te vagy a Messiás – hitvallást tesz. Ha megvizsgáljuk mit értettek akkor a zsidók a Messiás szó alatt a következőket találjuk – a Messiás a zsidók várakozásában egy hatalmas uralkodót jelentett, aki megszabadítja a népet, aki a békét és a nyugalmat hozza el. Jézus azért lép fel, hogy javítson ezen a messiás-képen, hogy az emberek felismerjék benne, azt akit isten küldött. Nem uralkodó, nem ítélkező – alázatról szóló, eddig elképzelhetetlen Igazság a helyes messiás-kép.

Szentség kiszolgáltatása

Itt az első nagy kérdés, kedves bérmálkozók: Milyen Messiást várunk mi, milyen a mi Jézus-képünk? Fontos Jézust jobban megismerni, a Szentlelket, akire ma rá bízzátok életeteket. Péter apostol magatartása tovább vezet bennünket azon az úton, melyen jobban megismerjük a vele való kapcsolatot. Életét kell adja az övéiért. Milyen fontos a péteri magatartás, egy dialógust keres az Urral. Kedves bérmálkozók, rátok is érvényes ez, keressétek mindenben és mindenkor az Urral a kapcsolatot. Javítsa az Úr azt, ami nem helyes az életünkben. Merjünk az Úr elé állni azzal amink van. Vele beszéljük meg gondjainkat, terheinket. Jézus egy nagyon fontos és mély tanításban részesíti Pétert: Nincs semmi más fontosabb ezen a világon, mint Isten akarata. Ami ezzel ellenkezik, az nem hozzánk illő. Nem könnyű ezt megvalósítani, de próbáljunk mindig Isten tervéhez igazodni. A bérmálásban erre kaptok megerősítést, hogy felismerjétek, megtartsátok azt az utat, ami Isten akarata az életetekben és a Szentlélek segít ebben. Jézus mondja, aki követni akar engem, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. Legtöbb esetben az ilyen életforma idegen. A kereszthordozás nem más, mint felvállalni a nehezebb és megerőltetőbb kapaszkodókat, megragadni Isten felfedezéseinek pillanatait.” A homília után a keresztségi fogadást újították meg a bérmálkozók, majd kezdetét vette a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.

Verssel és virággal

A bérmálkozók sorban járultak a püspök elé, mögöttük a bérmaszülők, akik jobb kezüket a bérmálkozók jobb vállára helyezték. A püspök krizmával keresztet rajzolt a bérmálkozó homlokára, felnőtt keresztény nevén szólítva, majd kezet fogott vele. Végül a megbérmált bérmálási emlékképet kapott. A befejezésben Sheck László felkészítő lelkipásztor adott házi feladatot a megbérmált híveknek: „Ahogyan külsőleg a szüleinkre hasonlítunk, úgy most a Szentlélek által magatartásunkban Jézushoz kell hasonlítanunk.” Verssel és virággal mondtak köszönetet a püspöknek, aki megköszönte Sheck László hozzáállását, mivel komolyan vette a bérmálkozók felkészítését és az egy év alatt összeszokott csapattá nevelte őket. Megköszönte a szülőknek, hogy összefogtak és szépen megszervezték az ünnepet, hiszen, ami ma megnyílt a gyermekek előtt, az egy életre szól – mondta. Zárómondatként a következő hangzott el: „Az Isten akarata nyilvánuljon meg az életünkben.” A pápai himnusz, és a a kivonulási ének után csoportkép készült a tenkei római katolikus egyházközség 12 új felnőtt kereszténye, Sheck László és a bérmálás szentségét kiszolgáltató Böcskei László nagyváradi megyéspüspök jelenlétében.

Petran-Balázs Natália

Címkék: ,