Ismét van autonómia… könyvben

Ismét van autonómia… könyvben

Bihar megye – Pénteken délután
mutatták be a nagyváradi Lorántffy
Zsuzsana református egyházi központban a
Volt egyszer egy autonómia című
monográfiát, melynek gondozója Nagy
Béla helytörténész volt.


A hangulatos könyvbemutató
valójában egy élő
interjú volt, amelyen Péter I.
Zoltán helytörténész, lapunk
volt munkatársa kérdezte a könyvet
gondozó Nagy Béla
helytörténészt, a nagyváradi
állami színház Szigligeti
Társulatának egykori irodalmi
titkárát, aki részletekbe
menően ismertette a kézirat sorsát.
1957-ben a Marosvásárhelyi
Néptanács bízta meg a fiatal
közgazdászt, Keszy Harmath Sándort a
monográfia
elkészítésével. Ennek
előzménye az volt,  hogy a 1952-es
új romániai alkotmány mindenben
másolta a szovjet rendszert, ezért
számolták fel a megyerendszert és
vezették be az országba a
tartományi közigazgatási
felosztást. Az autonóm tartományt
a sztálini szovjet rezsim nyomásra
hozták létre. A Keszy Harmath
Sándor által koordonált
monográfia huszonöt szerzője alig
néhány hónap alatt megírta
az anyagot, mely a Magyar Autonóm
Tartomány gazdasági, szociális,
kultúrális stb. életét
ismertette. Időközben azonban
változott a hazai politikai helyzet és a
kiadást halogatták mindaddig, míg
végül nemhogy kiadás nem lett
belőle, hanem perbe fogták a
szerzőket. Érdekesség, hogy a
monográfiához előszót
író pártkádert, aki a
marxista ideológiára alapozva
magyarázta az autonóm tartomány
szükségességét, nem
bántották, hanem kivették a
meghúrcolandók köréből.

Szellemi muníció


Nagy Béla, aki a könyv
előszavát is jegyzi, a rendezvényen
elmondta, hogy az ő harmadik
feleségének apja volt Keszy Harmath
Sándor, így került ő
kapcsolatba a kézirattal, amely csak
apósa halála után került
elő, mintegy harminc év után. Ez a
monográfia ma már megkerülhetetlen
információforrás a Magyar
Autonóm Tartománnyal foglalkozó
történészek számára,
hangsúlyozta Nagy Béla, aki szerint
érdekes lenne kikutatni azt is, hogy mi lett a
sorsa a monográfiát
összeállító huszonöt
személynek. Nagy Béla hozzátette,
hogy most, amikor az autonómia
kérdése ismét a politikai
közbeszéd aktuális
témája lett, ez a könyv szellemi
muníciót nyújthat az
autonómiát felvállaló
politikusok számára.

Pap István