Ismét lehet helyi adót fizetni

Ismét lehet helyi adót fizetni
Nagyvárad- Újra lehet bármilyen típusú helyi adót és illetéket fizetni a városháza ügyfélszolgálati piramistermében. Változás, hogy 2,5 százalékkal emelték a természetes személyek ingatlanadóját.

Január 15-től újból befizethetőek bármilyen típusú helyi adók és illetékek a nagyváradi városháza ügyfélszolgálati piramishelyiségében (a 21-27-es számú pultok valamelyikénél), online úton (www.oradea.ro), bankkártyával (www.ghideul.ro), a postafiókokban vagy a takarékpénztári (CEC) kirendeltségeknél. Akik március 31-ig megteszik ezt, és egész évre befizetik, tíz százalékos kedvezményben részesülnek. Az önkormányzat gazdasági igazgatóságának nyilvántartása szerint egyébként a tavalyi év folyamán, vagyis 2013. január 1. és december 31. között 124.317 természetes személy és 10.274 jogi személy tett eleget ezen kötelezettségének, melyből 41,2 millió lej, illetve 48,9 millió lej bevétele származott a városkasszának. Elmondható tehát, hogy egy év leforgása alatt a fizetési hajlandóság nőtt, hiszen 2012-ben csupán 117.033 természetes személy és 10.018 cég fizetett be összesen több mint 86,6 millió lejt a helyi költségvetésbe.

Mint korábban beszámoltunk róla, az önkormányzat képviselő-testülete tavaly december 19-i gyűlésén az adózást érintő intézkedéseket is hozott. Emlékezetes, hogy azok a magánszemélyek, akik beltelekkel rendelkeznek, szeptember 30-ig kellett kérvényt letenniük a főépítészeti hivatalhoz azzal kapcsolatban, hogy urbanisztikai szempontból milyen használati kategóriába sorolandó a földterületük. Azoknak a telkeit, akik ezt nem tették meg, október 1. után beépített udvarnak/területnek tekintették. Kiegészítő lépésként viszont megengedték számukra, hogy a adójukat az év végéig fizessék be, illetve december 31-ig az éves kedvezmény is járt számukra. Annak érdekében, hogy kellő időt biztosítsanak az adatok feldolgozására, a Helyi Tanács úgy határozott, hogy a tavalyi évre vonatkozó, és 2014. március 31-ig kifizetett beltelek adók esetében eltekint a késedelmi kamatok alkalmazásától, illetve továbbra is érvényben marad a tíz százalékos kedvezmény.

Adóövezetek

Szintén újdonság, hogy az említett tanácsülésen megszavazták, hogy az infláció miatt 2,5 százalékkal emeljék a természetes személyek ingatlanadóját, és ugyanakkor 123 utcát más adóövezetbe soroltak. A városvezetés ezt azzal magyarázza, hogy csupán igazságot tett, ugyanis az érintett környékeken az elmúlt években jelentős közberuházások zajlottak –például bővítették a víz- és csatornahálózatot, aszfaltoztak–, valamint magánbefektetésekre is sor került (bevásárlóközpontok épültek), mely változások együttvéve hozzájárultak az ott lakók életminőségének javulásához.

Amúgy az adóövezetek úgymond frissítése először 2005-ben történt meg, s azóta periodikusan aktualizálják a több mint 800 váradi utca fiskális besorolását, akár évente többször is, annak függvényében, hogy milyen infrastrukturális és közüzemi szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ott élők. Négy adóövezet létezik, a város peremén élők a D, a központban lakók pedig az A kategóriába tartoznak tizenhét, többé-kevésbé objektív mutatók alapján, mint például a víz-, a csatorna- és az áram-, illetve a vezetékes telefon hálózat, vagy az aszfaltozott út létezése, valamint a tömegközlekedési eszközökkel való megközelítés lehetősége. A most érintett 123 utcában több ezren élnek, tulajdonképpen a város úthálózatának 15 százaléka esetében történtek változások. A legtöbb, legelőkelőbb kategóriába átsorolt utca – 21 – a Grigorescu lakónegyedben található. Várad-Velencén 18 utca besorolásán változtattak, az Aradi út környékén 14, a Kolozsvári út könyékén pedig 13 utca. A Rogériusz negyedben bevásárlóközpontok megnyitása miatt módosítottak a besoroláson, Várad-Szőllősön az Adona-patak becsövezésének, Várad-Őssiben parkolóhelyek kialakítása, a Ţăranilor tér környékén pedig a gázvezetékek bővítésének okán. Általában egy „ugrásról” beszélhetünk, kivételt a Cuza Vodă/Szacsvay utcát a Rimanóczy utcából összekötő Scurtă utca jelent, hogy ahol a környékbeli befektetéseknek „köszönhetően” egyből két adókategóriát léptek előre az ott élők.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,