Ismét határon átívelő együttműködés

Ismét határon átívelő együttműködés
Bihar-Hajdú-Bihar megyei határon átnyúló együttműködési csoportosulás alakult. Többek között erről is szavazott a Bihar Megyei Tanács csütörtöki ülésén.

 

Rutinmunka zajlott a Bihar Megyei Tanács csütörtöki ülésén, a tanácsosok gyakorlatilag vita nélkül szavaztak meg minden előterjesztett napirendi pontot, egyedül csak a Szigligeti Színház szerkezeti felépítése esetében tartózkodott a Demokrata-Liberális frakció, mely az önálló magyar váradi színház megalakulása óta általában nemmel szavaz, vagy tartózkodik, minden olyan határozat-tervezet esetében, mely a Szigligeti Színházra vonatkozik. Az elfogadott határozatjavaslatok között a legfigyelemreméltóbb az volt, hogy a Bihar Megyei Tanács alapítója lett a Partner Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak, melynek másik alapító tagja a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés. Ennek a szervezetnek általánosságban az a célja, hogy elősegítse a két megye együttműködését különböző szociális, gazdasági, stb. területeken, konkrétan pedig azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hatékonyabban lehívja az Európai Unió területi együttműködésre elkülönített forrásait. A konkrét tervek között szerepel egy brüsszeli iroda megnyitása is A debreceni székhelyű nonprofit szervezethez további közigazgatási egységek is csatlakozhatnak a határ két oldaláról.

Együttműködés

Együttműködési egyezményt kötött a megyei tanács és a belügyminisztérium. Az erről elfogadott megyei tanácsi határozat értelmében mind a prefektúra, mind pedig a megyei tanács támogatják a megyei érdekű tevékenységeket. Az egyezmény értelmében az intézmények tulajdonában lévő eszközöket a szerződő felek bármelyike haszonkölcsönbe veheti. Ugyanakkor mind a minisztérium, mind a megye vállalják azt, hogy tájékoztatni fogják a másik felet a megyére, illetve a mindkét fél érdeklődésére számot tartó stratégiákról. Emellett a belügyminisztérium a megye rendelkezésére bocsátja szakértőit, a megyei önkormányzat pedig egyes speciális esetekben a belügyminisztérium rendelkezésére bocsátja a szükséges forrásokat.

Területcsere

Az elvi beleegyezés után a Bihar Megyeit Tanács csütörtöki ülésén a megyei közgyűlés meg is szavazta azt a területcserét, melynek értelmében a megye átad a nagyváradi önkormányzatnak 50.507 négyzetméternyi telket a Rulikowski (Universitatii) út 4. szám alatt, mely területet a városi önkormányzat a temető bővítésére, illetve egyes szociális programjainak megvalósítására használ fel, míg a város ugyancsak a Rulikowsky úton az egyetemi kampusz közelében ad át 86.634 négyzetméternyi telket a megyei önkormányzatnak. A két telek értéke közötti különbözet 9.600 lej, mely összeget a megyei tanács fogja kifizetni a nagyváradi önkormányzatnak. Ugyancsak a tegnapi tanácsülésen döntöttek a tanácsosok arról, hogy kivonnak a Körösvidéki Múzeum kezelése alól 2.398 négyzetméternyi telket Hajó faluban az ottani falumúzeum mellett. A telket felparcellázták és külön-külön eladják nyílt árverésen. A parcellák kikiáltási ára egyenként 8 euró/négyzetméter lesz.

Pap István