Ismét a 12 pontról

Bemutatjuk, mit tartalmaz a nagyszabású kampánygyűlésen elfogadott 12 pont. Tizenkét pontos kiáltványt fogadtak el a résztvevők az RMDSZ marosvásárhelyi kampányrendezvényén (amelyről már tegnap is írtunk). Ime a pontok.

“1. A Romániában élő másfél milliós magyar közösséget államalkotó tényezőként kell elismerni.2. Minden kisebbségi közösségnek biztosítani kell a kulturális autonómiát.3. Át kell szervezni a jelenlegi gazdasági fejlesztési régiókat, és közigazgatási önállóságot kell adni ezeknek.4. Románián belül biztosítani kell az önrendelkezést minden nemzeti közösségnek, beleértve a magyar többségű régiók területi autonómiáját.5. Helyi vagy regionális szinten hivatalos nyelvként kell elismerni a kisebbségek anyanyelvét.6. Minden korlátozás nélkül biztosítani kell az anyanyelvű oktatást. Vissza kell állítani az önálló állami magyar egyetemet.7. Lehetővé kell tenni a csángók anyanyelvű oktatását és templomaikban az anyanyelvű misét.8. Meg kell szüntetni Erdély hátrányos helyzetét, és ennek érdekében együtt akarunk munkálkodni az erdélyi románokkal, a többségi románság minden demokratikus érzelmű képviselőjével.9. Együttműködést ajánlunk minden romániai kisebbségnek céljaink közös képviseletére.10. Küldötteink Brüsszelben a romániai reformokért, a kisebbségi jogokért, a megfelelő európai autonómia-modellek itthoni alkalmazásáért, a magyar nemzet határok nélküli együttlétéért fognak küzdeni.11. Felemeljük szavunkat a Szlovákiában, Szerbiában vagy más országokban tapasztalt magyarellenes és kisebbségellenes megnyilvánulásokkal szemben.12. Jövőnkért folytatott küzdelmünkben minden magyarra szükségünk van. Felelősek vagyunk egymásért, és visszautasítunk minden megosztó kísérletet, mert amit célul tűztünk ki, csakis egységben valósíthatjuk meg!”

Funar is beszállt

Szintén a kampányidőszak híre, hogy Gheorghe Funar PRM-szenátor közölte: indítványozza a Központi Választási irodánál, hogy 24 órán belül kötelezzék az RMDSZ-t az Új honfoglalás szlogenű választási reklámok eltávolítására. Funar szerint az RMDSZ ezzel a kortesszlogenjével Románia területi épségét veszélyezteti. A politikus azt is kéri a választási irodától, hogy az forduljon a főügyészhez az ügyben.