Ismeretekkel épülhet a hitünk…

Ismeretekkel épülhet a hitünk…
Több mint húsz gyermek látogatott el e hét során nap mint nap a nagyvárad-újvárosi bibliahétre. A gyerekek játékosan, interaktív módon tanultak a Szentírásról, s egyéb programok is voltak.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület programjain belüli bibliahét hétfőn kezdődött, s a gyerekek a vasárnapi istentisztelet után egy kis program keretében mutatják majd be, milyen énekeket, jelenteket tanultak az öt nap leforgása alatt. Amint Herdeán Gyöngyi, a várad-újvárosi református egyházközség parókus lelkésze elmondta, a bibliahetet az egyházkerület minden gyülekezete megszervezi, mindenütt máskor zajlik, van, ahol már véget is ért, hogy a gyerekek akár több ilyen rendezvényen is részt vehessenek.

Kell az ismeret

A program minden nap rövid áhítattal kezdődött, melyet Herdeán Gyöngyi, vagy Sándor Lajos tiszteletes tartott, majd a gyerekek tanultak, játszottak, tizenegy órakor pedig uzsonnát kaptak – ezt a gyülekezet nőszövetségének tagjai biztosították és ők gondoskodtak arról is, hogy a szendvics mellé mindig valami meglepetés is kerüljön, édesség, gyümölcs, egyéb. A gyülekezetépítés és a közösségi összetartozás szempontjából nagyon fontos már kiskoruktól Isten szeretetére, tiszteletére tanítani a gyerekeket, fejtette ki a parókus lelkész. Lényeges a bibliai történetek megismerése, hiszen a hit megéléséhez és megerősödéséhez, amint az a Szentírásból tudjuk, ismeretre is szükség van. „Mi hiszünk abban, hogy az Úristen Szent Lelke a kora gyermekkorban megszerzett ismeretek alapján is munkálni fogja a hitüket” – mondta a parókus lelkész. Egyúttal a bibliahétnek nyelvőrző szerepe is van, tette hozzá, hiszen vegyes családokból származó gyerekek is jönnek, mint ahogy olyanok is, akik nem magyar tannyelvű iskolába járnak. A vallásos énekek mellett népdalokat is tanulnak, úgyhogy jó alkalom ez arra, hogy az édes anyanyelvüket gyakorolják, megismerjék hagyományainkat.

Isten eszközei

A gyerekek hétfőn a fák királyválasztásáról tanultak a Bírák könyve alapján, kedden Saul megtéréséről, szerdán Dávid bujdosásáról és Saul életének megkíméléséről, csütörtökön az ötezer ember megvendégeléséről, pénteken pedig a tanítás arról szól, hogyan gyógyított Krisztus a Genezáret tavánál. Minden napnak külön bibliai üzenete volt – a csütörtöki arról szólt: legyünk Isten eszközei. Mindez egy kerettörténeten belül zajlott, melyet a KET-módszer alapján a gyerekek által alkotott, kendőkből, gyapjúból kialakított padlóképekkel, valamint vetítéssel tettek izgalmasabbá. Minden nap zajlott kézműves foglalkozás, melyen belül az aznapi történethez kapcsolódó tárgyakat készítettek a gyerekek, s az énektanulás is minden nap fontos részét képezte a programnak. A bibliahét anyagát a KREK nyári gyermekmissziós programja című könyv biztosította, tudtuk meg Pap Anikó vallástanártól. Rajta kívül Bere Zsuzsanna vallástanár és Erdődi Enikő pedagógus is közreműködött a gyerekprogramok lebonyolításában.

Neumann Andrea