Iskolaigazgatók értékelték az érettségit

Akt.:
Képünk illusztráció
Képünk illusztráció
A Bihar megyében tanuló magyar tagozatos diákok összességében ügyesen szerepeltek az érettségin, persze adódtak gondok is, mondják a nagyváradi iskolaigazgatók. Körképet készítettünk az érettségin elért eredményekkel kapcsolatosan.

„Nem voltak nehezek a tételek, a szorgalmas diákok átmentek az érettségin” – összegezte az idei évi tapasztalatokat Zalder Éva, a nagyváradi Szent László Teológiai Líceum igazgatónője, aki elmondta, hogy az óvások nyomán további két diákjuknak sikerült az érettségije. Megtudtuk, hogy a Szent László líceumban, a Mihai Viteazul szakközépiskolából átvett diákok mindegyike megbukott az érettségin, illetve sokan azok közül, akik a korábbi években végezték el a tizenkettedik osztályt. Az érettséginek a lebonyolítása kapcsán az igazgatónő fölöslegesnek ítéli azt, hogy más megyébe viszik a dolgozatokat kijavítani; „amíg nincs bizalom a tanárok, az intézmény és az intézményvezető irányába, addig nem tudunk egyről a kettőre jutni” – fogalmazott Zalder Éva, szerinte ugyanis az érettségiztetést teljes mértékben az iskolában kellene megszervezni úgy, hogy az egyik érettségiztető tanár az iskola oktatója legyen. Megítélése szerint az idén a román írásbeli sem volt különösebben nehéz, viszont ez is gondot okozott a tisztán magyar nyelvi közegből érkező gyerekek számára, akik nem ismerik a román nyelvet. Az ő felzárkóztatásuk nehéz feladat, és ez nem is fog sikerülni mindaddig, amíg nem lesznek speciális módszertanok, speciális tankönyvek és szöveggyűjtemények, illetve addig, amíg kisebbségi közegben tanító román tanárok nem vesznek részt továbbképzéseken, és nem sajátítják el azt, hogyan kell tanítani a román nyelvet kisebbségi közegben – fejtette ki véleményét Zalder Éva.

Mi volt a magyarral?

Zsíros Anikó, a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatónője kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy diákjaik közül többen óvtak, de csak egy tanulónak sikerült az érettségije ennek köszönhetően. Az óvások után a Lorántffyban 54,28 százalék az átmeneteli arány, viszont a Szent László líceumhoz hasonlóan a Lorátffyban is az a helyzet állt elő, hogy a Traian Vuia Szakiskolából átvett diákok mindannyian megbuktak. Az igazgatónő szerint a lorántffys fiataloknak a román írásbeli okozta a problémát, de a magyar írásbelin is volt egy furcsaság. Zsíros Anikó és Zalder Éva is kaptak jelzéseket magyartanároktól arról, hogy azok a diákok, akik Móricz Zsigmond Barbárok című novelláját választották, nagyobb jegyet kaptak, mint azok, akik a Tragédiát választották, noha a tanulók és a magyartanárok szerint mindkét alkotás megfelelő választás volt.

Várható volt

A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban az óvások elbírálása után 78,79 százalék lett az átmeneteli arány, tudtuk meg Vad Mártától, a tanintézmény vezetőjétől. Az igazgatónő arról tájékoztatott, hogy az iskolában érettségiző diákok összesen negyvenkilenc jegyet óvtak meg, zömében a román írásbelit, de sokan óvtak magyarból is. Az óvások nyomán tizenkét jegyet megemeltek, kilenc jegyet lejjebb vittek, huszonnyolc jegy pedig nem módosult. Az óvások eredményeképpen további négy diáknak sikerült az érettségije. Vad Márta hozzátette: nagyjából ilyen eredményre számítottak; kiemelte, hogy magyarból mindenki átment a vizsgán, míg a legnagyobb problémát az idén is a román nyelv és irodalom írásbeli jelentette, a tételek kapcsán értelmezési problémák voltak, ami nagy felbolydulást okozott egyébként országszerte. Az igazgatónő kifejezte reményét, hogy az őszi szesszióban újra próbálkozó diákoknak sikerülni fog az érettségijük.

Szép eredmények

A váradi Mihai Eminescu Főgimnáziumban, az egykori premontrei gimnáziumban az idén utoljára négy magyar tagozatos osztály diákjai érettségiztek, összesen kilencvenketten. Hochhauser Enikő aligazgató megjegyezte, hogy az iskolában immár csak három magyar tagozatos osztály van évfolyamonként. Tőle megtudtuk azt is, hogy a magyar tagozatos diákok közül nyolcvanöt diák ment át az érettségin, hét diáknak nem sikerült venni ezt az akadályt, így 92,39 százalék lett az átmeneteli arány az Eminescu gimnázium magyar tagozatos diákjainak a körében. A hét bukó között csak egy van, akinek a román vizsgája nem sikerült, hárman matematikából, hárman a választott tantárgyból buktak, és voltak olyanok is, akiknek két vizsgájuk sem sikerült. Mint az aligazgató kifejtette, a korábbi évekhez viszonyítva hasonlóan szép eredmények születtek az érettségin, magyar nyelvből két, biológiából pedig nyolc diák kapott tízest, és a matek, illetve a román írásbeli eredményeivel is elégedett volt az aligazgató, kiemelve, hogy voltak diákok, akik nagyobb jegyet kaptak románból, mint magyarból. Hochhauser Enikő felvázolta, hogy magyar tagozaton tizenegy diák ért el 9. és 10. közötti átlagot, 8. és 9. közötti átlagot ért el huszonnégy diák, a 7. és 8. átlag között találta magát huszonhat tanuló, 6-os és 7-es átlag közötti eredményt ért el huszonnégy tanuló. „Tanárok, diákok és szülők együttműködésére volt szükség ehhez az eredményhez, de természetesen száz százalékig csak akkor leszek megelégedve, amikor mindenkinek sikerülni fog az érettségije” – zárta szavait Hochhauser Enikő.

Pap István