Iskolabemutatót tartottak a Szent László Líceumban

Iskolabemutatót tartottak a Szent László Líceumban
Nagyvárad- Hétfő délután azokat a szülőket, illetve gyermekeiket várták a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumba, akik érdeklődnek az előkészítő osztályok iránt. Foglalkozások is voltak.

Hétfő délután a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége és tanítói munkaközössége szeretettel várt minden érdeklődő szülőt és gyermeket iskolabemutatóval, valamint az előkészítő osztályt érintő kérdések megbeszélésével. (Ősszel két normális és egy speciális előkészítő osztály fog indulni). Amíg a felnőttek a tanintézmény kápolnájában tanácskoztak, addig a gyermekek számára különböző foglalkozásokat szerveztek.
Zalder Éva igazgatónő az iskola történetéről röviden elmondta, hogy 1991-ben alakult újra a katolikus oktatás Nagyváradon. Előbb csak középiskolai szinten, majd idővel átvették az elemi osztályokat is, és napjainkban már két magánóvoda is hozzájuk tartozik. A püspökség támogatásával néhány évvel ezelőtt a Kanonok sorról átköltöztek az egykori Nogáll-intézet épületébe. Ezt külsőleg tatarozták, és folyamatban vannak a belső renoválási munkálatok.

Hajléka

Tankó Zita tanítónő vetített képes előadásában többek közt arra hívta fel a figyelmet: az iskola hajléka a magyar szónak, az imádságnak, a keresztény szellemiségnek, a változatos programoknak, a gyermekközpontú oktatásnak, a tehetséggondozásnak, a versenyeknek és a szakköröknek. Emellett még nyújtani tudnak a gyermekek érdeklődéséhez igazított választott tantárgyakat, felzárkóztató foglalkozásokat segédtanár és iskolapszichológus segítségével, tanítás után délutáni foglalkoztatást, modern sporttermet, internetet, iskolai könyvtárat, bekapcsolódási lehetőséget különféle szakkörökbe, szociális hálózatot és folytonosságot akár a XII. osztályig.
Elhangzott még, hogy az előkészítő osztály tanterve témakörösített, interdiszciplináris és játékos. A tantervben tantárgyak szerepelnek, de az oktatók interdiszciplinárisan kell megoldják a tanítást. Nincs minősítés, csupán a tanév végén kitöltött kompetencia alapú táblázatos értékelő. Dicsérni, motiválni lehet a gyermekeket például piros ponttal, de nem rangsorolják a tanulókat. Harmincöt percesek az órák, és játékkal egészülnek ki, ezzel is megkönnyítve a tanulást, és elkerülve a túlterhelést.

Ciucur Losonczi Antonius