Iskola összevonással a szakoktatásért Nagyváradon

Erősítenék a szakoktatást Váradon. Illusztráció
Erősítenék a szakoktatást Váradon. Illusztráció
Két nagyváradi tanintézmény összevonásával kíván a nagyváradi önkormányzat kialakítani egy, a helyi munkaerőpiaci követelményeket kielégítő szakiskolát.

Még nem sikerült megegyezni a Bihar Megyei Tanfelügyelőséggel a nagyváradi Traian Vuia és az Andrei Saguna Műszaki Szakkollégiumok összevonásáról, ezért Ilie Bolojan keddi sajtótájékoztatóján még kérdéses volt, hogy a szerdai helyi tanácsülés napirendjére kerül-e a 2016–2017-es tanévre érvényes nagyváradi iskolahálózatra vonatkozó határozat-tervezet, tudniillik az iskolahálózatot jóvá kell hagyja a tanfelügyelőség. Az önkormányzat két változtatást javasol a jelenlegi hálózathoz. Az egyik értelmében az 1-es és a 37-es számú óvodákat vonnák össze más óvodákkal, lévén, hogy a két említett oktatási intézményben nincs meg az elegendő gyereklétszám, illetve mindkét létesítmény nem a város tulajdonában lévő ingatlanban működik, ráadásul azt az építményt, ahol a 37-es számú óvoda működik, a tulajdonos le akarja bontani. A polgármester megjegyezte, hogy a gyerekek átköltöztetése más óvodákba nem fog problémát jelenteni.

Összevonást

Ennél nagyobb fejtörést okoz a városnak a Traian Vuia és az Andrei Saguna iskolák összevonása egyetlen tanintézménnyé, ugyanis a tanfelügyelőség attól fél, hogy az összevonás után tanári állások szűnnek majd meg. Ilie Bolojan kifejtette: olyan szakiskolát kell működtetni Nagyváradon, ami összhangban van a mai munkaerőpiaci igényekkel. Erre a célra lenne alkalmas az összevont két iskola, melyek gyakorlatilag egymás szomszédságában vannak a Brâncoveanu utcán. Bolojan hozzátette, hogy a két tanintézményben jelenleg mintegy kétezer diák tanul, akiknek egynegyede nappali tagozaton, háromnegyede pedig más oktatási formában részesül. Hozzátette: a két iskolában tanulók érettségi eredményei nagyon gyengék, ezért sokkal hasznosabb lenne, ha nem líceumi oktatás, hanem szakoktatás folyna azokban a tanintézményekben. Ilie Bolojan elmondta: amennyiben sikerül elérni a két iskola összevonását és szakiskolává való átalakítását, a következő szakaszban a szaktantárgyakat tanító tanároknak el kell majd menniük a nagyváradi gyárakba, hogy elsajátítsák az ottani eljárásokat, hogy majd ezt a tudást adják át az iskola tanulóinak, ugyanakkor a váradi vállalatok saját szakembereiket fogják elküldeni az iskolába, hogy oktassák a diákokat, illetve vállalják azt, hogy a polgármesteri hivatallal közösen felépítik, vagy modernizálják az iskola laboratóriumait és műhelyeit.

Angol iskola

Az önkormányzat tervei között szerepel egy angol tannyelvű iskola létesítése Nagyváradon. Ilie Bolojan szerint egy ilyen tanintézményre azért van szükség, hogy a Váradon befektető vállalatokkal együtt érkező külföldi szakemberek, munkavállalók legyen hol taníttassák gyermekeiket. Az elképzelések szerint az angol tannyelvű iskola a Partenie Cosma új szárnyában kapna helyet. Az önkormányzat javaslatot tett a Bihar Megyei Tanfelügyelőségnek arról is, hogy fizetni fogja a Schiller iskolában tanító, németül nem, vagy nem megfelelő szinten tudó tanárok német nyelvkurzusait is.

Pap István