Irgalmasnak kell lennünk, mint az Atya

Pék Sándor Várad-kerületi esperes elmélkedett a zarándoklati napon. A szerző felvétele
Pék Sándor Várad-kerületi esperes elmélkedett a zarándoklati napon. A szerző felvétele
Az Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentévében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházba, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek.

A szentév ideje alatt minden hónap első csütörtökje szentévi zarándoklati nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Múlt héten volt az első ilyen alkalom, amikor a Váradi Esperesi Kerület hívei zarándokoltak az egyházmegye főtemplomába.
Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: amikor Ferenc pápa az irgalmasságra irányította a figyelmet, valószínűleg az állt szándékában, hogy kimozdítsa a híveket a megszokott környezetükből, hogy elszakítsa attól, ami túlzottan foglalkoztatja őket vagy leköti a figyelmüket, s ehelyett inkább abba az irányba induljanak el, mely oda vezet, hogy felismerik Isten jelenlétét az életükben és a világban. Ha pedig vállalják a zarándoklat fáradalmait, akkor felfedezik, hogy milyen csodálatos az Isten, szeretettel, jósággal és irgalommal közelít hozzánk.
A főpásztor ugyanakkor annak fontosságát is aláhúzta, hogy együtt, közösen induljanak a gondviselő Isten felé, a szentkapun való átlépés pedig ne csupán egy újdonságot jelentsen, hanem legyen valóban egy küszöb a belső megtérésük útján, melynek hatására megpróbálnak szakítani a múlttal, s nyitni a jövő felé, ahogy az Úr ezt elgondolta a számunkra. Hozzátette: az irgalom nem a gyöngeség jele, ahogy azt sokan hiszik, hanem az elfogadó, befogadó és átölelő szereteté. Irgalmasnak kell lennünk, ahogy az Atyánk is az hozzánk, és mernünk kell kiállni a világ elé ezzel az irgalmassággal. Apró kis gesztusokat kell tegyünk egymásnak, hogy ne kelljen féljünk egymástól, hanem épp ellenkezőleg, a találkozásaink az öröm forrásai legyenek.

A lélek erejével

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében Pék Sándor Várad-kerületi esperes, a Szent László-templom plébánosa a lélek erejének fontosságáról beszélt. Arra hívta fel a figyelmet: az evangélium leírása szerint Jézus a lélek erejével tért vissza Galileába. A feltámadás után pedig, amikor találkozott az apostolokkal, azt mondta nekik: vegyék a szentlelket, és akiknek kell, azoknak bocsássák meg a bűneiket.
Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében a kegyelem átélése is a lélek erejével kell megtörténjen. Akik pedig részesülni akarnak Isten irgalmában, az első dolog, amit meg kell tegyenek az, hogy segítségül hívják a szentlelket, mert őnélküle minden cselekedet csupán üres rutin. A katolikusok ugyanakkor a szentlelket kell hívják, ha be akarják vallani a bűneiket, és az egyház lelke cselekszik, amikor megkapják a feloldozást. Úgy fogalmazott a tisztelendő: két tényező szükséges ahhoz, hogy úgy részesüljenek Isten irgalmában, ahogy ő azt előkészítette a számukra. Egyrészt át kell járja őket a Szentlélek az Istenhez való fordulás eszközeként, másfelől pedig tudjanak tényleg jót cselekedni.

A szentév himnusza

A szentmise egyik felemelő pillanata volt, amikor a Székesegyház kórusa Kristófi János karnagy vezényletével elénekelte az Irgalmasság Rendkívüli Szentévének Misericordes Sicut Pater című himnuszát. Ennek zenéjét Paul Inwood szerezte, a szövegét P. Eugenio Costa jezsuita írta. A szerzők minden jogot a pápai tanácsnak adtak át azzal a céllal, hogy elősegítsék az ének terjesztését az egész egyházban. Paul Inwood egy nemzetközileg elismert zeneszerző, jelentős liturgiai ismeretekkel és tapasztalattal, dinamikus zenei képességekkel rendelkezik, továbbá a liturgiában és a liturgikus zenében használt sokféle stílus ismerője.

Ciucur Losonczi Antonius