Iratok a honosításhoz

Akt.:
Nagyvárad – A nagyváradi demokrácia központban tájékoztatták a sajtót arról, hogy milyen iratokra van szükség az egyszerűsített honosítási eljárás elindításához.

A honosítási kérelem dokumentációjának tartalmaznia kell az állampolgársági kérelmet, az adatlapot a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének magyarországi anyakönyvezéséhez, továbbá az adatlapot a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt házasságának magyarországi anyakönyvezéséhez. A felsorolt és kitöltött űrlapokat a magyarországi anyakönyvvezető előtt kell aláírni. A dossziénak tartalmaznia kell továbbá a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát és fordítását. Ennek a dokumentumnak az eredetijét nem kell leadni, csak be kell mutatni a magyarországi anyakönyvi hivatalban. Kellenek továbbá a családi állapotot igazoló okiratok (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb. Az eredetit be kell mutatni az anyakönyvvezetőnek, a fénymásolatot és a fordítást le kell adni); saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok: a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet egyházi igazolás vagy régi magyar okirat, illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb. A magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen – tehát, ha anyai ágon igazolják, szükségesek a házasságlevelek, névváltoztatást igazoló okiratok is. Ha apai ágon vezetik le a leszármazást, általában – ha nem történt névváltozás – a születési anyakönyvi kivonatok is elégségesek. Az eredetit be kell mutatni a magyarországi anyakönyvvezető előtt, kell egy fénymásolat az iratról és ha nem magyar nyelven van kiállítva, akkor fordítás is. Emellett kell egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajz (18 éven felülieknek, aláírva, keltezve), illetve a 18 éven aluli gyerekek születési anyakönyvi kivonata (eredeti, fénymásolat és fordítás) és egy darab 3×4-es méretű igazolványkép (ha valaki magyarországi lakhelybejelentéssel rendelkezik, akkor két darab igazolványkép). Továbbá, ha a  kérelmező igényli, akkor benyújthatja a névmódosítási kérelmet is (az űrlapot a magyarországi anyakönyvvezető előtt kell aláírni). Minden kérvényezőnél legyen érvényes útlevél, személyazonossági igazolvány, vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, mert ezekkel az iratokkal igazolják magukat a magyarországi hivatalokban. A személyigazoló okmányokat csak fel kell mutatni, nem kell leadni azokat.

Megjegyzések

A honosítási, visszahonosítási kérelem családi kérelem. A házastársak, és a 14–18 év közötti gyerekek egyszerre jelentkezzenek (14 év alatti gyerekek esetében a szülők is eljárhatnak). A családhoz tartozó 18 év feletti gyerekek külön állampolgársági  kérelmet töltenek ki, csakúgy mint az egyedülállók. Az űrlapok és az űrlapok kitöltési útmutatói letölthetők a www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.  A f