Intézményi reformokról szavaztak

Intézményi reformokról szavaztak
Bihar megye – Rendkivüli ülést tartott tegnap Nagyvárad Helyi Tanácsa. Ennek során a testület tíz olyan napirendi pontot hagyott jóvá, amelyek a Polgármesteri Hivatal intázményi reformját szolgálják.

Egyes megfigyelők szerint a Mihai Groza polgármester által előterjesztett intézményi reformok, akárcsak a PNL párt két tanácsosának aktív, kritikai hangvételű közreműködése immár a választási kampányt szolgálták. Folytatódott ami a Demokrata Pártnak a kormányból való kiválását követően elkezdődött, a PNL nagyváradi tanácsosai ellenzékben politizálnak. A tanácskozás során jóváhagyták a Gazdasági Egyeztető Bizottságot. Mihai Groza polgármester ismertette az általa kezdeményezett intézményi reform lényegét, amit újabb napirendi pontok megszavazása követett. Jóváhagyták, hogy koncesszióba adják a féreg- és rovarírtást, majd a Polgármesteri Hivatal új szerkezeti felépítését. Elfogadták a közbeszerzések, illetve a közszolgáltatások átláthatóságának biztosítását, illetve a városfejlesztési és területrendezési reformot. Támogatják a kis- és közepes vállalkozókat. Jóváhagyták a Helyi Pénzügyi Igazgatóság, illetve a Zöldövezetek, Köztisztaság Közszolgáltatási Ügyvezetőségének jogi személyként való működtetését. Egyúttal jóváhagyták a váradi vár részbeni rehabilitációjára a megvalósithatósági tanulmányt.

Péter I. Zoltán