Intézkedések az új influenza ellen

Bihar megye – Határmenti megye lévén,
Bihar a legveszélyzetetettebbek közé
tartozik a sertésinfluenza megjelenése
szempontjából. Az illetékesek
kidolgozták a megelőzésre
vonatkozó intézkedéseket.


A témáról szóló
országos videokonferencia után, melyen a
Bihar megyei Prefektúra
képviselői is részt vettek,
eldőlt, hogy a következő megyei
intézmények vesznek részt a
sertésinfluenza – azaz a
legújabb megnevezése szerint új
típusú influenza –
megelőzésére irányuló
teendők
megállapításában, s azok
gyakorlatba ültetésében: a
Közegészségügyi
Hatóság
, a
Mezőgazdasági Igazgatóság, az
Állat-egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági
Igazgatóság (DSVSA), a
Tanfelügyelőség, valamint a
Határrendészeti
Felügyelőség.


A DSVSA lapunkhoz
továbbított
közleményében ismertette a
szükséges intézkedéseket.
Ezek között a következők
szerepelnek: a falvakban, községekben
tájékoztatják a lakosokat
arról, hogy figyeljék sertéseik
egészségi állapotát, s ha
megbetegedés történik,
értesítsék a polgármesteri
hivatalt, s a helyi állatorvost. A
DSVSA a rendőrséggel
közösen ellenőrzi a sertések
eladását, tartását.

Felügyelet mellett


Tilos a szabadban (legelőkön, erdőkben,
szemétlerakatokon) disznókat nevelni,
áll a közleményben. A
sertéseket jól
körülhatárolt helyeken kell tartani,
az állatokat rövid időre sem szabad
kiengedni az utcákra, a legelőkre vagy az
erdőkbe. Tilos az állatokkal való
kereskedés azokon a piacokon, amelyek nem
rendelkeznek
állategészségügyi
engedéllyel, s ahol nincs biztosítva az
állatorvosi felügyelet a nyitva
tartás teljes ideje alatt. A
DSVSA egyébként
állatorvosokkal és rendőrökkel
együtt ellenőrzéseket végez
majd az illegális
sertésszállímányok
felfedése végett, s azt is szem
előtt tartják majd, hogy a
vásárokon, illetve a
vásárok területe mellett nem
árulnak-e disznókat. Sertéseket
csak az adott helységen belül lehet
értékesíteni, s nem
vásárokon, csakis úgy, hogy a
vásárló felkeresi a
disznótulajdonost, s csak állatorvosi
felügyelet mellett.

Higiéniai szabályok


A helyi rendőrség, valamint a
sertésfarmok működtetői felelnek
azért, hogy a farmokon tartsák be a
szükséges higiéniai
szabályokat. A községi
állatorvosnak kötelessége naponta
ellenőrizni a farmokat, elvégezni a
szükséges kivizsgálásokat
és szükség esetén az elhullt
állatok boncolását.
Egyúttal a disznófarmok
területén egy három
kilóméteres körzetben
ellenőrizniük kell a sertéseket, az
esetleges megbetegedések minél
korábbi felismerése végett.


A sertéstulajdonosok felelnek azért, hogy
a tulajdonukban lévő disznók ne
érintkezhessenek vadállatokkal, illetve
vándormadarakkal, amelyek
vírushordozók lehetnek.


További intézkedések vonatkoznak
ara, hogy a polgármesteri hivatalok felelnek az
állattetemek elhordásáért,
melyeket a Protan cég éget majd el.
Minden húsfeldolgozó, illetve
vágóhíd köteles
szerződést kötni a
berettyószéplaki Protan céggel,
mely elszállítja majd a
tevékenységükből
származó hulladékokat.

Neumann Andrea