Intézkedések a választások idejére

Az egészsgügyi szolgáltatóknak
idejében jelezniük kell minden „szokatlan
eseményt, mely befolyásolhatja a
közegészséget” a júnus 7-i
EP-választás napján – áll az
egészségügyminisztériumnak a
Bihar megyei Közegészségügyi
Hatósághoz küldött
értesítésben. A
hatóságon működő
állandó egészségügyi
ügyeletet a 0259/415521, vagy a 0259/418639
telefonszámon lehet értesíteni.


Egyúttal a választások
minél jobb körülmények
közötti lebonyolítása
érdekében a minisztérium
még a következőket írta
elő: a kórházmenedzserek és
egészségügyi
intézmények vezetőinek
mozgósítása annak
érdekében, hogy biztosítsák
a megfelelő egészségügyi
ellátást az említett napon, ha
netán „beláthatatlan
események” történnének; a
megyei mentőszolgálat
mozgósítása, hogy elég
mentőkocsit tudjanak biztosítani; a
háziorvosok mozgósítása. Ez
utóbbival kapcsolatban az
egészségügyminisztérium az
idén felhívást intézett az
Orvosok Kollégiumához, valamint a
Romániai Háziorvosok
Egyesületéhez annak
érdekében, hogy a háziorvosok
járuljanak hozzá az
EP-választások napján a lakosok
orvosi ellátásához.